Öne Çıkanlar teknoloji karpuz üniversite tercihleri ahmet şahin Sinem Morgül

TBMM'den asker gidiyor, polis geliyor

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanun Teklifi'ne göre, ''TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı''nın adı, ''TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'' olarak değiştiriliyor.

TBMM Başkanı'na yardımcı olmak üzere 5 başkan başmüşaviri, 15 başkan müşaviri ile 15 müşavir atanabilecek. Başkan başmüşaviri, başkan müşaviri ve müşavir kadrolarına, her biri kadro unvanının toplam sayısının yüzde 40'ı oranında, istisnai memuriyet hükümlerine göre açıktan veya naklen atama yapılabilecek.

Başkanlık Divanı, siyasi parti gruplarının personel ihtiyacını tespit edecek. Divan, ayrıca dolu kadrolarda derece ve sınıf değişikliği ile boş kadrolarda, sınıf, unvan ve derece değişikliği ile sınıflar arası atama yapabilecek.

Genel sekreter ya da genel sekreter yardımcılığı için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden veya YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olma ve en az 12 yıl kamu veya özel sektörde çalışma şartı aranacak.

Memuriyette ilk defa idari teşkilat kadrolarında başlayacak olanlar, ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar arasından sınavla seçilecek. Bu şekilde atanacaklarda aranacaklara ilişkin şartlar, Başkanlık Divanı'nca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecek.

-Sözleşmeli ve geçici personel-

İdari teşkilatta toplam kadro sayısının yüzde 20'sini geçmemek üzere, sözleşmeli ve geçici personel de sınavla alınmak koşuluyla çalıştırılabilecek. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde, sadece restorasyon çalışmalarına katılmak üzere 4-C statüsünde 400 personel çalıştırılabilecek. Bu personel sınavsız alınabilecek. 

İdari teşkilat kadrolarında herhangi bir personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması ve Başkanlık Divanında bu konuda karar alınması halinde, atamaya ilişkin talep, TBMM Başkanlığınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek üzere Başkanlığa gönderilecek. Devlet Personel Başkanlığı, personelin atanacağı kurum ve kuruluş ile kadro görevini tespit edecek. Bu personelin ataması Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarından birine yapılacak.

İdari teşkilat personeli, Başkanlık tarafından uluslararası kuruluşlarda görevlendirilebilecek.

-Danışmanlar- 

TBMM faaliyetleri ile ilgili Meclis Başkanı'na danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kurumların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak 5 TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabilecek.

Her siyasi parti grubunda 10 grup danışmanı, 25 büro görevlisi, partilerin milletvekili sayısının yüzde 10'u oranında ek büro görevlisi; yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere her milletvekili için bir danışman, bir danışman yardımcısı ve ek bir personel, sözleşmeli olarak çalışabilecek. Çalışanlar, şehir dışına görevli olarak çıktıklarında birinci dereceden aylık alan devlet memurunun gündeliği kadar harcırah alacak. Bu çalışanların ücretleri de verilen önerge doğrultusunda artırıldı.

Sınavlarda yasama uzman yardımcılığı için 35, stenograflık için ise 30 yaşını geçmeme şartı aranacak.

TBMM Başkanlığının sorumluluğundaki tarihi bina ve objelerin onarımı, restorasyonu, çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile TBMM Başkanı'nca özel ihtisas gerektiren konularda mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işleri, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

-Sağlık hizmetleri- 

Meclis Baştabipliği, Sağlık Bakanlığına devredilecek. Sağlık hizmetleri, TBMM Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokol çerçevesinde, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerince ve bu hastanelerin TBMM yerleşkesi içinde kuracakları yataklı veya yataksız sağlık birimlerince verilecek. Özel sağlık kurumlarında da sağlık hizmeti alınabilecek.

-Meclisin güvenliğini polis sağlayacak-

Teklif, Anayasa'nın 95. maddesinde yer alan ''TBMM'nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet 'ilgili makamlarca' Meclis Başkanlığına tahsis edilir'' hükmündeki ''ilgili makamlar'' ibaresinin kim olduğuna da açıklık getiriyor. Teklif, ''ilgili makamın'' ''İçişleri Bakanlığı'' olmasını öngörüyor.

Böylece Meclisin güvenliği sadece, polis tarafından sağlanacak, ve Meclisteki tabur komutanlığının görev süresi sona erecek.

Teklifte, Pasaport Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle, TBMM Genel Sekreteri de diplomatik pasaport alabilecek.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, siyasi parti grup toplantılarını yayınlama ve yayınlatma görevini de üstlenecek.

-Erken emekli olmak isteyene fazla ikramiye-

Teklifin yasalaşarak yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İdari Şube Müdürü, Saray Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, İşletme, Fabrika ve Personel müdürlükleri unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri sona erecek. Aynı unvanlı bu kişiler, TBMM Başkanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek.

TBMM Genel Sekreterlik kadrolarında görev yapanlardan, teklifin kanunlaşmasının ardından emekli aylığı bağlanmaya hak kazanan ve bu tarihten itibaren 4 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanlara emekli ikramiyesi; yasanın yayımı tarihi itibariyle yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlara yüzde 30, 3 yıldan çok 6 yıldan az kalanlara yüzde 40, 6 yıldan fazla kalanlara yüzde 50 oranında fazla ödenecek. Bu şekilde emekli olanlardan boşalan toplam kadro sayısının yüzde 40'ı, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilecek.

Genel Sekreterlikte geçici personel olarak görev yapan ve kanun yürürlüğe girdikten sonra emekli aylığı bağlanmasına hak kazananlara iş sonu tazminatları ise emekli aylığı bağlanmasına hak kazanılan tarihi aşan süresi 10 yıl ve üstü olanlara yüzde 30, 5 ile 10 yıl arasında olanlara yüzde 40, 5 yıldan az olanlara yüzde 50 oranında fazla ödenecek.

-4-C'lilere müjde- 

İdari teşkilata personel alımında 4-C statüsünde çalışanlara öncelik verilecek. Alınacak toplam personelin yüzde 20'si, 4-C'li çalışanlardan olacak. İdari teşkilat kadrolarına personel alınması durumunda, alınması öngörülen kadronun yüzde 20'si 4-C statüsünde çalışanlardan olacak. 4-C'li personelin atanmasında, teklifte belirtilen sınav şartlarına bağlı olmaksızın, kurum içindeki sınavlarda başarılı olma şartı aranacak.

Teklifle ayrıca norm kadro uygulamasına geçilecek. Sözleşmeli ve geçici statüde çalışan personel sayısı, norm kadro sayısına düşünceye kadar personel alınmayacak.

-Alnından öptü- 

Teklifin 14 saat süren görüşmelerinde, sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığına devri, 4-C'li personelin durumu, danışmanların özlük hakları, Mecliste görevli polislere verilen ek ödemenin, yeni başlayacak olanlarda kaldırılması, ihtiyaç duyulması halinde Meclis personelinin başka kurumda görevlendirilmesi tartışıldı. Muhalefet milletvekilleri, başka kurumda görevlendirmede personelin rızasının aranmasını istedi, anlaşma sağlamaması üzerine toplantıya kısa bir süre ara verildi. Daha sonra bu personelin Ankara'da görevlendirilebileceğine ilişkin bir önerge verildi.

-Çok sayıda önerge verildi-

Teklif üzerinde çok sayıda önerge verildi, bunlar arasında yaklaşık 20 önerge iktidar ve muhalefet partisinden milletvekillerinin ortak imzasını taşıdı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin görüşmelerinde kendisini Nuri Alço gibi hissettiğini ifade ederek, ''Meclisin kötü adamı gibi bakmaya başladılar. Nuri Alço değilim'' dedi.

Bilgiç, bin 832 fazla personelin bulunduğunu belirterek, ''bankamatik, kartmatik'' kişilerin oluştuğunu söyledi. Bilgiç, ''Ya çalışacaksınız, ya çalışmayacaksınız, bu bir seçim'' diye konuştu.

Bilgiç'in, 4-C'li personelle ilgili TBMM Başkanı ile de görüştüklerini, personel alımlarında yüzde 20'lik kontenjanın mevcut 4-C'lilere ayrılması yönünde bir önerge oluşturduklarını söylemesi üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, yerinden kalkarak Bilgiç'i alnından öptü.

AK Parti Kütahya Milletvekili Fehmi Kinay, ''Bütün 4-C'lileri daha sağlıklı düzenlemeyle çözüme kavuşturmamız gerekirdi. Komisyonun yapması gereken buydu, alelacele bir kapı açtık, şimdi siyaset kurumu olarak sıkıntı yaşayacağız'' dedi.

-Partisinin önergesine karşı çıktı- 

Milletvekili Hizmetleri Başkanlığının görevlerine ilişkin madde, komisyonda iki kez görüşüldü.

AK Parti'li milletvekilleri, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığının, milletvekillerinin talepleri halinde kişisel eğitim ve gelişim hizmeti verebilmesi için bir önerge verdi.

Teklifin çalışmalarında altkomisyon başkanlığını yürüten Bilgiç, milletvekillerine yönelik böyle bir ifadenin, teşkilat kanuna yerleştirilmesini, doğru bulmadığını belirterek, önergeye ret oyu verdi.

Kinay ise altkomisyonun, milletvekillerine yönelik hizmetler üzerinde yeterince durmadığını ifade ederek, ''Keşke milletvekili hizmetleriyle ilgili eksiklikleri, ihtiyaçları daha geniş şekilde tartışsak. Ret ettiğinizi söylüyorsunuz, hayretler içinde izliyorum'' diye konuştu.

Önerge doğrultusunda madde kabul edildi. Ancak, daha sonra AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, maddenin yeniden görüşülmesi ve bu düzenlemenin çıkarılması için önergeler verdi.

TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın katılmadığı önerge, yapılan oylamayla kabul edildi. Böylece bir önergeyle milletvekillerine kişisel eğitim verilmesine olanak sağlayan düzenleme, başka bir önergeyle metinden çıkarıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen teklifin gelecek hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi planlanıyor.

(AA)

Kaynak : haber7.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.