İlhan Beyazal
İlhan Beyazal
Yazarın Makaleleri
İç Gözlem
'İç gözlem demek, her şeyin onda aksettiği 'küçük alem” olan ruhi varlığımızın ,büyük alem olan kainat içinde, kendi yatağını kazıcı bir nehir gibi akarak mukadderatına doğru ilerleyişinde ona kapanmamız,kulak vermemiz,...
Su Akar Yatağını Bulur!
Ülkemiz son on sekiz ayda dört seçim atlatmıştır. ve dördüncüsü olan 1 Kasım seçimi ile içinde bulunmuş olduğu siyasi gerilimlerden büyük oranda kurtulmuş bir durumda. Özellikle 7 Haziran seçimlerinin akabinde gerilen toplum 2 Kasım sabahına...
Birlikten Dirliğe Türkiye
Türkiye Suruç saldırısı ile başlayan bir terör girdabına sürüklenmiştir. Çözüm sürecinin sekteye uğradığı, şehirlerde ve kırsallarda yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar toplumsal asayişi hedef almış; ancak en önemlisi de bireylerin...
Uluslaşma Sürecinde Türkiye
'Her medeniyetin tarihi bir geçmişi ve yapısında bulunan unsurların oluşturduğu bir dış yüzü vardır. Buna bağlı olarak efsaneler oluşturan insanlar Allahın yaptığı dünyaya karşı insanın yaptığı dünyadan ibarettir.Yani insanın...
Tarihin Geleceği
Yer kürede zaman olgusunun ortaya çıkışından itibaren, sona doğru bir süreç işlemeye başlamıştır. İnsanlık bu sürecin takipçisi ve analizcisi olarak ve aynı zamanda bu sürecin içerisinde bir oyuncu olarak varlığını idame ettirmiştir....
Kiralanmış Zihinler
Dünya, bilim ve tekniğin gelişmesi ile gelmiş olduğu teknolojik seviye toplumların gündelik yaşamlarından, devletlerin siyasi ve ekonomik süreçlerine kadar tamamına sirayet edecek bir etki doğurmuş ve yeni bir toplumsal düzen oluşturmuştur....
Yüzüncü Yılda Ermeni Sorunu
Osmanlı imparatorluğunun son dönemleri bütün imparatorluk halkı için son derece vahim dönemlerin olduğu, hem imparatorluğun hem de imparatorluk halklarının hafızalarında ve vicdanlarından derin izler bırakacak hadiselerin cereyan ettiği dönemler...
İçimdeki Kudüs
Bir şehadettir Kudüs. İslam davasının kutsal mücadelesi ve gözü yaşlı bir mücadelenin en zayıf eri. Yitirdiğimiz izan ile kaybettiğimiz, tutuşturduğumuz köklerimiz. Toprakla yoğrulan bedenlerimizin toprağı arzuladığı bu davada, Kudüs...
Beklenen Hürriyet
Bugün savaşlar, zalimlikler ve barbarlıklar yeryüzünde en merhametsiz dönemini yaşamaktadır. Yeryüzünün merhamet pınarına ulaşıp yağmurun sonundaki gökkuşağı gibi masmavi gökyüzünde parıldamalıdır. Gökyüzüne en çok yakışan...
Unutma!
Göklerin ve yerin kurulduğu; çamurdan, topraktan var edilen, kemiklerin, et ve kaslara sarılarak bir beden giydirildiği ruhların, yeryüzündeki ilk gününden bu yana menzile olan yürüyüşü devam etmektedir. İhtiyar kürenin birçok döneminde...
Anadolu Deklarasyonu
Bir Anadır Anadolu… Hele yiğitleri; kapkara enseleri, can kafesinde taşıdıkları memleketleri ile mümbit bir toprak tan alev gibi yükselen imanları ile yürüdüler, sessiz ve nefessiz. Gölgelerin çöreklendiği karanlıkların bedenleri ele geçirdiği...
Sizce de ters giden bir şeyler yok mu?
Dünya'da bir şeyler gerçekten ters gitmekte... Krizlerin etkilerini minimize etmek adına alınan önlemler, şirketleri kurtarmak için çıkarılan yasalar, ekonomik yardım paketleri ve bunlarla doğru orantılı olarak gerçekleştirilen siyasi...