Mehmet Doksanbir
Mehmet Doksanbir
köşe yazarı
Yazarın Makaleleri
Türkiye’de Müslüman Kadın
Ülkemiz birçok açıdan yaşanması zor bir ülke. İnsanımızın zihinsel kodları bazen insanlığı dumura uğratır mahiyette. Sentezci, kalıpçı, şekilci, tek tipçi insan anlayışımız sebebi ile birçok açıdan yaşanması gayet zor bir memleketimiz...
Hayatımızda Bedenleşenledr Ruhlar
Bedenler yok… ama ruhlar dipdiri… Şehidler… Şahidler; Hayat hikâyelerinin altına kanları ile ŞEHADET imzası atan mücahidler… Şehidler; Allah yolunda canını imanına şahit kılan yüce ruhlar ölmezler, 'onlara ölüler demeyin.”...
Muallim Olmak.... Olmak....
Olmak zordur. Olgunlaşmak, olduğunun farkına varmak ancak oldum dememek. Çünkü asla olamazsın. Olmak gaye olmaz hiçbir zaman. Olmak araçtır. Daha iyiye, daha güzele, daha çok tecrübeye giden yoldur olmak. Olmak sınavla olmaz. Elbette doğuştan...
El-Muallim Hayatın Anlamı Üzerine.....
Doğmayı biz istemedik, isteyemezdik de. Yaratıcı, anne ve babamızı vesile kılarak bizleri süregelen bir hayatın içerisinde var etti. O zaman varlığın, var olmuş olmanın, hayatın anlamı nedir? Yani neden varız da yok değiliz? Kaba ve insanlık...
Biyoğrafilerle Tanışmak
Biyografi kelimesi belki biraz soğuk kalsa da bizim literatürümüz için, durumun şümullüğünü ifade sadedinde kullanılır. Biyografilerle bizi ilk Kitabımız Kur'an tanıştırır. Başta peygamberler olmak üzere tarihi şahsiyetleri tanıtır...
Ahlakın Karşı Konulamaz Gerekliliği
Ahlak günlük hayatta çokça kullandığımız Arapça kökenli bir kelime. İnsanlığın ilk gününden içinde bulunduğumuz ana ve insanlığın son anına kadar varlığına hayatımızda sürekli ihtiyaç duyduğumuz en temel gerçeklik ahlaktır....
İslam ve İslam Kültürü
İslam, Allah'ın insanlar için seçtiği dinin adıdır. İslam dini tevhid temeline oturan ve ana kaynağı Kur'an olan mutlak dindir. Allah'ın insanlık tarihinde gönderdiği tek din İslam olduğundan dolayıi tarih içerisinde pek çok...
Modern Krallar
Globalizmin kıskacında modern seküler ve kapitalist dünyada değişmeyen tek şey piyon, vezir ve şah denklemi. İnsanlık tarihinde değişmeyen temek odlulardan birisi de krallıklardır. Dünya de belki krallıkla yönetilen çok fazla ülke kalmadı...
EĞİTİMİN TEMEL SORUNLARI
Kim ne derse desin ülkemizde eğitim başlı başına yeniden en başından tekrar tekrar irdelenmesi gereken bir sorundur. Yapısıyla, felsefesi ile, literatürü ile, okulu ile, öğretmeni ile, müfredatı ile, siyaseti ile politikası ile, yönetimi...
SOSYAL BUNALIM VE MANEVİ YAPI
İçerisinde yaşadığımız toplum son iki yüzyıl içerisinde ciddi şekilde buhranlar vaveylası içindedir. Top-lumsal hastalıkların yani psikolojik-bireysel sıkındı-ızdırap-dram-keder-öfke vb.nin kişiden hareketle topluma yansıması bir hayli...
İKTİDAR VE TEVHİD
İnsanlık tarihi ilk günden itibaren iktidar mücadelesine-savaşına sahne olmaktadır. İktidar mücadelesi genel olarak psiko-sosyal temelli olmakla birlikte, sirayet edeceği makamı siyasi iktidar yani insanları, toplumu yönetme, yönlendirme olarak...
ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİRCİLİK
Köyden göç ve şehrin ruh bunaltıcı hali,Türkiye tarihi açısından bakıldığında sanayileşme ve hizmet sektörünün payının genel ekonomide yükselişe geçmesi ile şehirleşme hareketi yani köyden kente göç başladı. Köyden sadece köyün...
TARİH EĞİTİMİ, MEDENİYET VE YAKIN TARİH
Okullarımızda tarih dersleri okutulmaktadır. Bugünün yetişkini ilk ve orta öğreniminde ve üniversite eğitimi alan, üniversitede tarih dersleri görmüştür. Birçok ders, konu için bunu söyleyebiliriz ancak özellikle tarih derslerinin bireye...
Yol-a-çık
Düşünce, düşünce yollara; düşlerin gölgesi görünür ufuklarda. Bilgi özlemi ile yanan sineler, özlemin otağından yetiştirir düşlerini, düşüncelerini. Sızıdır bilgi… sancıdır düşünce… ağrıdır hayal, düş, emel… haykırıştır...
ÜNİVERSAL HANDİKAP; ÜNİVERSİTE
Türkiye'de üniversite olgusundan bahsetmek aslında iç içe geçmiş birçok problemden bahsetmek demek. Ülkemiz tarihi göz önüne alındığında bir zamanlar ütopya olan; ama şimdilerde sıradanlaşan üniversite, geçen yıllara nazaran üzerindeki...