Ulaş Salih Özdemir
Ulaş Salih Özdemir
Köşe Yazısı
Yazarın Makaleleri
Daha Dikkatli Olmalıyız!
Bu İş Bir Ağaç Meselesi Değil
Havf ve Recâ Arası Bir Ömürü Tüketirken…
Başlık size dini bir konu üzerine yazı yazacağım fikrini uyandırmasın. Uyandırmamalıda zaten. Ne haddimize… Uyandırırsa da yapacak bir şey yok…J Hayat ünlü bir din bilgininin, dile getirdiği gibi: 'Bir üzüm tanesi yedirir, mutluyum...
Kara Çocuk
Osert rüzgarda kıvrık kıvrık saçları öyle bir salınıyordu ki... Sanki salınan saçları değildi de...Hayatı idi... Dedesinin ısrarı üzerine boya sandığı ile arkadaşlığı daha 9 yasında başlamıştı. Hâlbuki annesi ona kıyamazdı...
Reyhanlı Saldırısı Üzerine
Öncelikle bu menfur saldırıyı yapanları kınıyorum. Amaçlarına ulaşamayacakları muhakkaktır. Bu saldırıların verilen net mesajı: Türkiye ayağını dek al senide istikrarsızlaştırırımdır.Türkiye'nin Suriye politikalarını bir...
27 Mayıs Yaklaşırken Bir Başka Özelliği İle Adnan Menderes "Golcü Başbakan"
Ali Adnan'ın talihsiz yaşamı daha küçük yaşlardayken annesini, babasını kaybetmesiyle başlamıştır. Tek dayanağı olan ablasını da kaybedince hayatta yapayalnız kaldı. Tek tutar dalı babaannesi Fitnat Hanım'dı. Artık Fitnat...
GENÇ ÖLÜM ZOR ÖLÜM; ZOR ÖLÜM GENÇ ÖLÜM
Musibet zamanı uzun safa zamanı kısadır, Yusuf, hastane köşesine öylece yığılıp kalmıştı. Bakışları donuklaşmış, yüzü sanki yere kadar sarkmıştı. Vücudu baştan aşağıya kadar terlemişti. Doktorun söyledikleri beyninin içinde...
T.C. ve Üzerine Mülahazalar
Uzun zamandır yoğunluğumdan dolayı internete girmiyorum; girsem bile fazla durmuyordum. Geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde bir T.C. hastalığı furyası başlamış şaştım kaldım. Anlam veremedim. Biraz araştırınca...
Beyaz Ölüm
Enver Paşa askerlerine doğru dönüp bir aslan edasıyla kükrüyordu:''Askerlerim, ne zaman öleceğinizi Cenabı Allah bilir. Atılan her top ya da tüfek mermisi ile ölünmez. O halde Allah istediğini yapıncaya kadar kendinizi koruyunuz.''...
Patrikanenin Yetkileri
Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu dönemlerde, Patrikhanenin hiçbir nü- fuzu yoktu. Reâyâya tatbik olunan cezalar Patrikler hakkında da geçerli idi. Devlete karşı ihaneti sabit olan bir patriğin -ister Rum isterse Ermeni olsun- cezası idamdı....
Sulh Ama Nasıl?
Obama'da Ağlarmış...
Sen dünyanın her yerinde kanla insanları imtihan et...Gazze'de çocuğuna siper olan babayı ve çocuğu acımadan vuran siyonist güçlere arka çık; meşru müdafa gör.Arakan'da binlerce Kadın, çocuk, yaşlı şehit edilsin, hunharca öldürülsün...
Siyah Önlük
Benim siyah bir üçüncü el önlüğüm ve beyaz tertemiz bir ikinci el yakam vardı. O önlüğümü komşunun oğlundan almıştı annem…Ama ben hiç önemsemiyordum bu durumu. Şekiller beni durduramazdı okumalıydım. Büyük adam olma hedefi önüme...
BALYOZ DAVASI KARARLARI ÜZERİNE
Mahkemenin almış olduğu kararları ne bir grubun yaptığı gibi zafer nidaları ile karşılıyorum.Nede diğer grbun yaptığı gibi bir hukuk rezaleti olarak görüyorum.İki grubun tavrı ve eleştirilerinde doğrular olduğu gibi eksik yanlarıda...
Mini Mini Birler
İçimi erkenden , bir bayramsabahı telaşı almıştı.Yüreğimtıpır tıpır atıyordu.Birdenkendimi 2006 yılının sıcak bir temmuzgününde buldum. Beyaz önlüklühemşirenin ;-Beyefendi oğlunuzuz doğmaküzere onu almaya gidiyorum, dilersenizgelebilirsiniz...
Patrikanenin Yetkileri Ve İdam Edilen Patrikler
Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu dönemlerde, Patrikhanenin hiçbir nüfuzu yoktu. Reâyâya tatbik olunan cezalar Patrikler hakkında da geçerli idi. Devlete karşı ihaneti sabit olan bir patriğin -ister Rum isterse Ermeni olsun- cezası idamdı....
Osmanlıda Gayrimüslim Ve Müslim Arasındaki Farklar
Gayrimüslim tebaa cizye vergisi ödemenin dışında, kılık, kıyafet ve cemiyet hayatı yönünden bir takım düzenlemelere tâbi idiler. Gayrimüslimlerin, kılık-kıyafet hususunda Müslümanlara benzemeleri yasaklanmıştı. Bunun için ara sıra...
Osmanlı’da Gayrimüslim Tebaanın Yükümlülükleri
Kendilerine sağlanan bütün bu imkân ve haklara karşılık, gayrimüslim milletlerin en önemli yükümlülüğü, cizye adında bir vergi ile sosyal ve siyaset alanında bazı yasaklara uymalarıydı. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin başta...
Osmanlı’da Gayrimüslim Tebaanın Hakları
Osmanlı devletinde yaşayan her gayrimüslim bir cemaate dolayısıyla bir millete bağlıydı. Devletle ve dolayısıyla padişahla olan ilişkisi ancak o cemaatin lideri aracılığıyla olabiliyordu. Bu nedenle gayrimüslim halkın vergisini vermesi,...
Osmanlı'nın Demografik (Nüfus) Yapısı XVI. Yüzyıl
Osmanlı toplumunda insanlar arasında yapılan en önemli sınıflandırmalardan birisi dini açıdan olan sınıflandırma idi. Acaba bu dönemde imparatorlukta ne kadar insan yaşıyordu ve bunların etnik ve dini açıdan dağılımı ne idi? Kısaca...
1894 İstanbul Depremi
XIX. asırda İstanbul'da en son deprem 6 Muharrem 1312/10 Temmuz 1894'te meydana gelmiştir. Kaynaklarda "Büyük Hareket-i Arz", "Zelzele- Azime" veya "Zelzele-i Müthişe" olarak bahsedilen bu deprem çok geniş bir saha hissedilmiş, özellikle...
İstanbul’da Meydana Gelen Depremler I
Osmanlı Devleti'nde ilk büyük depremin 15.yy. da meydana geldiği bilinmektedir. 13 Safer 894/16 Ocak 1489 tarihindeki deprem, çeşitli bina ve camilerde oldukça büyük hasarlara yol açmıştır. Ancak 6 Cemaziyülevvel 915/22 Ağustos 1509'daki...
Osmanlı'da Hukuk
1.Osmanlı Devletinin Kuruluşu Osmanlılar, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde bu devlete bağlı bir uç beyliği iken, devletin dağılmasıylaAnadolu'da ortaya çıkan diğer beyliklerle birlikte tarih sahnesine çıkmış oldu. Coğrafi konumu,Osman...
OSMANLIDA KADININ GÖREVLERİ
Osmanlı Devleti'nde kadılar ilk kuruluş yılları hariç diğer İslam devletlerinde benzer örnekleri görüldüğü gibi belirli sürelerle sınırlı olarak tayin edilmişlerdir.Bu süre XVII. Asırın sonlarından itibaren de 1 yıl olmuştur.Kadıların...