Zuhal KİLER
Zuhal KİLER
Yazarın Makaleleri
Hedonizm Çağı
Hedonizm Çağı Davranış kalıplarımız ve gündelik hayatta uyguladığımız tüketim alışkanlıklarımız bizim hangi medeniyetin mensubu olduğumuzu gösterir. Çünkü her inanışın bir insan modeli vardır. Bu devirde insanlar bir şeye inanıp,...
Kaos Kuşağında..!
Kaos Kuşağında Türkiye'de ve dünyada uzun bir süredir baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Ve bu yaşananlardan yeni jenerasyon farklı etkileniyor. Özellikle ekonomik kriz ilk sıralarında yer alıyor. Kendinden önceki nesillerden çok...
Şikâyetim Var!
Şikâyetim Var! Şikâyetim var! İnsanlıktan, milletimden, herkesten şikâyetim var. Ne oldu bu şanlı şerefli ülkenin insanlarına? Ne oldu Anadolu'nun bin yıllık esaret altında yaşayamayan, haksızlığa, zulme, riyaya, şerefsizliğe, haysiyetsizliğe...
Yitik Benlikler
Yitik Benlikler Arapçada 'ben” anlamına gelen 'ene” kelimesinden yapılmış bir mastar isim olan enâniyyet (bencillik) günümüzde bir ahlâk ve psikoloji terimi olarak kullanılan egoizm; insanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, ilişkide...
Eşref-İ Mahlûkat…
Eşref-İ Mahlûkat… İnsan bu dünyada yaşayan en kıymetli varlıktır. Eşref-i mahlûkat olarak ezel meclisinde verilmişti değeri şereflerin en büyüğüyle şereflenmişti. Dünyaya gelirken yaşam yolculuğumuzda önümüze çıkacak her problemle...
Mevlidʼİn Şöhreti
Hoş Geldin Rahmet Peygamberi Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (sav), eski dünya olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer alan Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde...
Kendini Tüketen İnsanlık
Kendini Tüketen İnsanlık Tüketim, belirli bir ihtiyacın tatmin edilmesi için bir ürünü ya da hizmeti edinme, sahiplenme, kullanma ya da yok etme olarak tanımlanabilir. Bu eylemi yapan birey de tüketici olarak isimlendirilir. Tüketim toplumunda,...
Nesil Nereye, Nasıl Gidiyor?
Nesil Nereye, Nasıl Gidiyor? Yenidünya düzeni bize neler yaptı? Neleri kaybettik? Nelerden vazgeçtik?... Müslüman uyanık olmalıydı. Bilim ve teknolojiye karşı durarak mı uyanık olmalıydık? Küreselcilerden kaçarken ulusalcıların eline düşerek...
Sabır
Sabır Sabır ruhun ve kalbin aynasıdır, güzel bir huydur. Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabır ile olur. Sabırlı insan kalbi güzel insan demektir. Sabırlı olmak erdemli insanların sahip olduğu en önemli özelliklerden...
Kanayan Yara Kerbela
                    Kanayan Yara Kerbela Gönül sızlatan bir facia: ''KERBELA''  Esasında coğrafi bir yer olan Kerbela, tüm İslam...
Beşeriyetin Temsilcileri Kadınlar
Beşeriyetin Temsilcileri Kadınlar İslam toplumlarında kadının gerek aile hayatında gerekse siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik alanlardaki konumunu bir taraftan dini kurallar, diğer taraftan sosyal ve siyasi çevre, etnik yapı ve İslam öncesinden...
İslam Güzel Ahlaktır
İslam Güzel Ahlaktır İnsan, ahlakıyla ‘'insan ‘'olur. Ahlak ölçüleri mahlûkat içinde yalnızca insan içindir. Bu sebeple ahlaki olgunluktan mahrum biri, sureten insan gözükse de, hakikatte nice mahlûkattan daha aşağı duruma...