Mustafa KAPLAN
Mustafa KAPLAN
Site Yazarı
Yazarın Makaleleri
Nakıştan Nakkaşa
NAKIŞTAN NAKKAŞA  Nakış nakış hikmet işlenen bu kitab-ı kebir denilen kainattı kalb gözleriyle okuyup,üzerinde  derin bir tefekkür tesis ederek nakaşa ermek mümkündür.  Allah'ın vacibül vücuduna şahitlik yaptığı ...
12 Eylül Darbesi Senaryo Olabilir Mi?
12 EYLÜL DARBESİ GLADYO KAYNAKLI BİR SENARYO OLABİLİR Mİ? Şeytani ideolojileri'ni hayata geçirmek için  kardeşi kardeşe düşürerek sağ ,sol gibi kavramlarla kategorize etmeye çalışıp, emellerine kavuşmak isteyen şer odakları;...
Ekilen Neyse O Biçilir
Niyeti kötü olanın attığı ok elbet birgün kendine döner Hz Ali(r.a.) EKİLEN NEYSE O BİÇİLİR  Sunulan onca güzelliklere rağmen, kulun haddini aşıp mutluluğu kötülüklere tevessül etmekte bulduğunu sanmasıyla birlikte o yönde ameller...
Şeytan Cenneti Sunmaz!
Şeytan Cenneti Sunmaz! یا رسول الله چه باشد چون سگ اصحاب کهف دخل جنت شوم در زمرۀ اصحاب تو او رود در جنت من در جهنم کی رواست او سگ اصحاب کهف من سگ اصحاب تو...
Yavuz Sultan Selim Han ve Kemal Paşazade
Ulemâ ayağında sıçrayan çamurların medâr-ı zînet ve bâis-i mefharet. Birinci Selim YAVUZ SULTAN SELİM HAN VE KEMAL PAŞAZADE (Manzum hikaye) Yavuz Sultan Selim Han o Mısır seferinden Dönüşte vuku buldu bir olay ki derinden Sarsar ehl-i hikmeti,bilen...
Melek Olmayı Deneseydik
MELEK OLMAYI DENE'SEYDİK DÜNYANIN CENNET OLABİLME İHTİMALİ YÜKSEK OLURDU Allah tarafından sınava tabi tutulduğumuz bu dünya salonunda,nedir biz insanların  yaşamı kendimize Cehennem yaptığımız...Bir zerre'nin bile sahibi olamadığımız...
Kadının İslam'daki Yeri
KADININ İSLAM'DAKİ YERİ Karşıt cinslerin;bir sentez'in oluşumuna katkı sunarak yaşam platformuna dahil ettikleri bir serüven'dir evlilik…Bu muayyen süreçte, her zaman varlıklarını gündemde tutan sevgi,saygı,ve karşılıklı...
Sormadan Edemiyorum
Sormadan edemiyorum. Neden Allah'ın daha önceden yarattığı dünyayı orijinal haliyle bırakmak gibi bir çaba içine giremiyoruz? Nedir bu sosyal dokuyu bozmak için, birilerin çomak sokma mücadelesi? Barış, huzur, birliktelik gibi kavramlarla...
Fani Olan Hiç Bir Şey Muhabbette Değmez
"Bir şey yoktur fena da hiç Bekadan ek; beka dan biç Sonsuz deryasından bir iç Bekadan dol, bekadan ol" FANİ OLAN HİÇ BİR ŞEY MUHABBETTE DEĞMEZ Ademmiyet denizinde kaybolup gidecek olan bir varlığa duyulan aşırı bir sevginin,haddinden fazla...
Düşünce Zincir Tutmaz
DÜŞÜNCE ZİNCİR TUTMAZ Çeşitliği yararlı olup,bir sosyal yapı tesisinde epey katkı sağlayabilecek farklı fikirlerin olması boşuna değildir. Yüce Yaratan'ın böyle taktir buyurması insanların arasını açmak için değil; beşeri münasebetlerin...
Ne Kadar İnsan Varsa, O Kadar Fikir Vardır
Ne Kadar İnsan Varsa, O Kadar Fikir Vardır Yanlışı, doğrusu, eğrisi, büğrüsü ne kadar fikir ve düşünce varsa; o kadar da insan vardır. Yüce Yaratanın kurallarına; yaratılanın memnuniyetsizlik göstermesi, bir müdahalesi asla söz konusu...
İstikrar
İstikrar İstikrar; her amaç için gerekli olandır. Bir yola girildi mi veya bir hedefe kilitlenmek gibi bir durum hasıl oldu mu, bu söz konusu kavramın olmazsa olmazlığı kendini gün gibi aşikar kılar; yoksa daha işin başında yada ortasında...
Politik Manevralar
POLİTİK MANEVRALAR Siyasi aristokratların gelecekleriyle ilgili siyasi rant elde etmeye yönelik konjonktürel saptamaları sonucu, toplumu memnuniyetsizlik içeren suni bir yapılanmaya mecbur bırakmaları ardından, tekrar özlenen yaşama geri dönüşüm...
Ulusal Bilinç
Ulusal Bilinç    Salt jeolojik yapıya uygun bir siyasi paradigmanın hakim olduğu bir ülkede, gerek teknolojik gerek sosyolojik; istenen seviyeye yükseliş kaçınılmaz gibidir. İzlenecek politikaların, o ülkedeki insanlara ait dini, örfi,...
Bizi Biz Yapan Değerler
BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLER Maziden;müstakbel'e uzanan koridorda, sağlıklı bir yürüyüşün olabilmesi ,milli ve manevi değerlerin iyi bilinip,benimsemesiyle mümkün olur . Evvelâ genç nesillerin yaban rüzgarları'na kapılmış kuru...
Hür Münferit Sorun Toplumla İlgilidir
HER MÜNFERİT SORUN TOPLUMLA İLGİLİDİR Yaratılış ilkelerine aykırı bir fiilin yol açacağı  zararın, sadece failini değil,toplumun her kesimini kapsamına alacağı hesap edilmesi gerekir. Bu Kelebeğin kanat çırpması  yer küresini...
Hırsızlık Çeşitleri ve Korunma Tedbirleri
HIRSIZLIK; ÇEŞİTLERİ VE KORUNMA TEDBİRLERİ Eski çağlardan  günümüze dek devam eden; ve  onca mücadeleye rağmen bir türlü önüne geçilemeyen  sosyal bir beladır hırsızlık...Burada, başta yankesicilik ve dolandırıcılık...
Materyalizm, Putperestliğin Diğer Adı
MATERYALİZM, PUTPERESTLİĞİN DİĞER ADI Kabul ettiremedikleri ateizmi, düşünsel safsatalarla topluma empoze etmeye  çalışan Materyalistlerin; hedefledikleri tek şey maneviyattan yoksun,sadece yemek, içmek ve eğlenmekten başka bir şey düşünemeyen...
Kainatı Okumak
KÂİNATI OKUMAK Ateiste göre tesadüf;mümine göre tevafuk eseri olan bu kâinat denilen Kitab-ı Kebir ve  içindeki her şey,birer mucize oldukları ancak hakikat dürbünü ile bakılsa anlaşılır... Bir beden üzerinde bulunan tüm azalar,bir...
Hasan İle Hüsna
HASAN İLE HÜSNA "Mert düşmandan korkma;namert dosttan kork!"  Koyun sürüsünü ahıra kapattıktan sonra, amcasının konağına giden Hasan;onu oturmuş,kahve içerken buldu... Gelişinden pekte memnun olamadığı her hâlinden belli olan amcası,...
Bir Siyaset İstiyorum Anne Sütü Gibi Ak!
BİR SİYASET İSTİYORUM ANNE SÜTÜ GİBi AK!.. İçinde envai çeşit balık olan kirli bir deniz düşünün!.. Sizce hiç mümkün müdür,o balıklardan her biri o kirlilikten nasibini almamış olsun... Gençliğimden bu zamana dek,uzaktan veya yakından...
Ego
EGO Ego; Nesnel yansımalar'ın; öznel depoda istif edilmesiyle birlikte tedricen gelişen bir bilinç sonucunda, bu birikimlerin tümüne sahip olabilme güdüsüdür. Bir çocuğu; bebeklikten olgun yaş sürecine kadar, içinde Elma ağacı bulunan...
Kara Abbas
"Bazen Kurttur; Kuzu postunda görünen..." KARA ABBAS (Bir İhanettin Masalı) Eski zamanın birinde, Mehmetle, Ahmet adında birbirini çok sevip sayan, yediği içtiği ayrı gitmeyen  gayet varlıklı iki kardeş varmış.   Yine he zaman...
Para Amaç Değil Araçtır
PARA AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR Tüm düşünceler parasal bir hedefe kitlen'se, kişisel tenzilât kaçınılmaz olur.Açıkçası olması gereken insani değerlerden imtina sözkonusudur burada. Beşeri hasletler'in ifsatına ve yok oluşuna müsebibtir...