Mesut İSLAM
Mesut İSLAM
Site Yazarı
Yazarın Makaleleri
Küçük Henri
Küçük Henri Küçük Henri savaşın getirdiği sıkıntılar nedeniyle doğduğu topraklardan babası ve annesiyle uzun bir yolculuğa çıkar. Müslümanların yaşadığı topraklardan geçerken baktıkları tepeden manzara onları büyülemiş olsa...
İyilik İlahi Emirdir
İyilik İlahi Emirdir Allah celle celaluhu iyiliği emredin kötülüğü men edin buyurmakta... Bir kimse kendi kişiliğinde ve kendi aile fertlerinde iyiliği emretmeden., Başkalarına emretmesinin kadri kıymeti olmaz. O halde İslam ahlakının güzelliklerini.,...
Yirmide Öl, Yetmişte Mezara Gir
Yirmide Öl, Yetmişte Mezara Gir İnsanlar gereksiz ve lüzumsuz düşüncelerle iç dünyalarını kirletirler. İnsanları öldüren açlık korkusu değil. İnsanları öldüren gereksiz alışkanlıklarını terk edememektir. İnsanlar her gün bir şeye...
İbadet ve Zikir
İbadet ve Zikir İbadet, yaratılmış ve yaratılan mahlukatın üzerine farz kılınmış bütün muamelattır... Zikir ise.., kalp ile Allah'ı unutmadan dil ile anmak ve hayatında yaşamaktır... İbadet ile zikir et ile kemik gibi ayrılmaz bir...
Hakikat’ın Ucundan Tutmak
Hakikat'ın Ucundan Tutmak Kur'an tabiriyle (ibda) ilk yaratılış olup, yine Kur'an tabiriyle (esir) maddesi olan su sıvısından kainat inşa edilmiş ve içerisinde sayısız hakikat ve sırlar gizlemiştir. Allah bir ayetinde... İnkar...
Körü Körüne Yürümek
Körü Körüne Yürümek Bir kimse gerekli olan bilgileri öğrenmeden körü körüne kaynağı belli olmayan söylemlerle., Şeyhinin veya hocasının arkasından gitmek kişinin acziyetindendir. İlmiyle takvalaşmış bir kalbin ve aklın yapacağı...
Mümin Kimdir
MÜMİN KİMDİR Mümin... Hayatını Kur'an mektebinde sulayan, mütevazı yaşayan., Ve Resulullah s.a.v'mi örnek alan kimsedir. Mümin'in vatanı, dini hükümlerin iktidarda olduğu darul islam'dır... Mümin yeryüzünde nerede olursa...
Akdeniz'de Sırtlan Payı
AKDENİZ'DE SIRTLAN PAYI Aslanlar avunu yere serdikten sonra hiç hakları olmayan sırtlanlar peydah olur ve aslanın ağzından avunu almak ister. Damarına basılan aslan bir iki sırtlanı boynundan tutup yere serince diğer sırtlanlar kuyruklarını...
Egolara Tutsak Olmak
EGOLARA TUTSAK OLMAK Bütün toplumlarda egonun tavan yapması... İnsanların düşünce dünyalarında ki aynanın karşısında en iyi benim kompleksi yatmaktadır. Çünkü insanlar içgüdüsel hareketle kendilerini hep muhatabından üstün görme gayreti...
Dünyevi Ve Uhrevi Hayatı Ateşe Atmak
DÜNYEVİ VE UHREVİ HAYATI ATEŞE ATMAK İnsanlık tarihinden itibaren süre gelen., Gösteriş yapma, İftira etme, Yalan söyleme, Gıybet etme, Kıskançlık, İstememezlik ve Çıkarcılık gibi büyük illetler., Kurdun ağacı kemirip bitirdiği gibi...
Fitnelik Ve Kıskançlık
FİTNELİK VE KISKANÇLIK İnsanlığın var olmasıyla fitnelik ve kıskançlık var olmaya başlamış., Ve insanlar kendilerinde bulunmayan başkalarında ki özelliklere., Fitnelik ve kıskançlık duymuşlardır. İnsanlığın içerisinde var olan hayvani...
Acz'imizi ve Fakr'imizi Bilmek..!
Acz'imizi ve Fakr'imizi Bilmek Kur'an'ı Kerim fatih ada, Fatiha besmelede, Besmeleninde B harfinde cem etmesi... Kainatın ağaçta, ağacın çekirdekte, çekirdeğinde meyvede toparlanması gibi... Mahlûkatın bütün ihtiyacı da...
Uzlete Çekilmek.!
Uzlete Çekilmek.! Uzlet iki çeşittir... Biri farz, diğeri fazilettir... Farz olan uzlet, Riyadan, İftiradan, Gıybetten, Yalandan, Fitneden, Hasetten ve Çıkarcılık gibi kötü hallerde bulunan insanlardan uzaklaşmaktır. Fazilet olan uzlet ise......
Kovid-19 Altına Elini Sokanlar
Kovid-19 Altına Elini Sokanlar Karşınızda görmediğiniz ve tanısı tam yapılamayan bir varlık var. Adı Virüs Soyadı Kovid-19 Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çok şeyde hassasiyet gösterdiği gibi., Korona virüsü karşısında bütün imkanları...
Biz Bize Yeteriz Ruhuna İhtiyaç Var
Biz Bize Yeteriz Ruhuna İhtiyaç Var Önceden insanlar ellerinde ki imkanlarla üretirler ve sonrada., Kurtuluş savaşında ki ruh hali gibi., İhtiyaç dışında olan imkanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşırlardı. Fakat günümüz insanları üretmeden...
Dünyanın Zerre Karşısında Diz Çöküşü
Dünyanın Zerre Karşısında Diz Çöküşü Ülkeler ve insanlar o kadar hızlı yaşamaya başladılar ki, kendi çıkarları ve arzuları için karşıdakinin hakkını hiç düşünmeden gasp ettiler. Emperyalist ülkeler kendi ülkelerinin refah seviyesini...
Gizemli Zerrenin Korkutan Yüzü
Gizemli Zerrenin Korkutan Yüzü Elbette ucunda ölüm olan her musibet korkutur. Korona virüsü içinde ölüm barındırdığı için insanları korkutmakta. O kadar korkutmakta ki insanların sosyal hayatları durma noktasına gelecek kadar. Tokalaşmayı...
Güzel Ölüm
Güzel Ölüm Türkiye'mizi yasa boğan 33 şehidimizin mekânları cennet, Makamları Peygambere komşu olsun. Zalim asla zulmüyle hükmedemez... Çünkü zulmün sonu vardır... Hüküm koyma yetkisi ancak ve ancak göklerin ve yerlerin sahibi olan...
Ahlakı Soyulan Soyut Kimlikler
Ahlakı Soyulan Soyut Kimlikler Ahlaklar bozulunca utanma ve ar kavramı kalmamaya başlar. İnsanların büyük bir bölümü dinin, kültürün yaşayış tarzının mayasını bozmuş., Utanma kavramının içini boşaltmış ve ar'ın vicdanını...
Tevhid Ve Put
Tevhid Ve Put Kur'anı Kerimde ki hükümler sosyal hayatımızı ve temel sorunlarımızı düzene sokarak aydınlığa ulaştırma amaçlıdır. Tevhid'i düzen La'İlahe ile başlar, İllallah ile hâkimiyetini kurar, Muhammed'un Resulullah...
Peygamber’in Örnek Hayatı
Peygamber'in Örnek Hayatı Peygamber s.a.v Abdulmüttalip'in torunu, Amine'nin biricik evladı ve sıradan bir halk gibi yaşayan ümmeti'nin gül tanesi. İnsanları özendirecek şeylerden uzak, toplumla kaynaşan, dertleriyle hem hal...
Hayy-ı Meyyit CHP
Hayy-ı Meyyit CHP Anadolu için canlarını mallarını seferber eden., Alpaslanlar, Ertuğrul Gaziler, Fatih Sultan Mehmetler ve Abdulhamitler., Bu ülkede oyun mu oynamışlardı? Yoksa yedi cıhana bunlar hükmetmemişmiydi? Türkiye topraklarını bunlar...
Hayatın ve Zamanın Değerini Bilmek
HAYATIN VE ZAMANIN DEĞERİNİ BİLMEK Bilindiği gibi insana bahşedilmiş hayat ve zaman çok değerlidir. Fakat günümüz insanı üretmeye değil tüketmeye alıştığı için., Hayatı ve zamanı da basit bir şekilde tüketmekte. Bilse ki çölde...
İSLAMİ VE TAĞUTİ SİYASET..!
İSLAMİ VE TAĞUTİ SİYASET..! Siyaset luğat manası itibariyle bir ülkeyi ve kurumu idare etme tarzı olduğu gibi, insanın kendi kendisini idare etme tarzınada siyaset denir. Siyaset insanın yaratılışından itibaren uygulanan ve her devirde fikirleriyle...