PLATO Meslek Yüksekokulu’nda Bilinen Klasik Üniversite Eğitiminden Farklı Sistem

Plato Meslek Yüksek Okulu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Mustafa Melek ile yaptığımız röportajda, “Plato Meslek Yüksekokulu’nun mesleki eğitim anlayışı, bilinen klasik üniversite eğitiminden çok daha farklı özellikler içermektedir” dedi.

Startlife Öğrencilerinizin kariyer hedeflerine ulaşmaları için PLATO Meslek Yüksekokulu olarak neler yapıyorsunuz?

MUSTAFA MELEK Türkiye’de işverenlerin, öğrencilerin işyerindeki becerileri ile ilgili sürekli bir şikâyetleri bulunmaktadır. Bu aslında yalnızca Türkiye’ye özgü bir durum değil, genellikle mezunların sahip olduğu beceriler ile işverenlerin beklentileri arasındaki farktan her zaman söz edilir. Biz bunu minimuma indirmek için sistematik bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızdan birincisi, oluşturduğumuz danışma kurulu ve her program için ayrı ayrı oluşturulan danışma komiteleridir. Danışma kurulları ve komiteleri, işverenlerden, sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Bir araya gelerek ne tür mezunlar beklediklerini soruyor ve bu konuyu tartışıyoruz. Örneğin yaptığımız bazı toplantı ve çalışmalarda işverenin mesleki becerilerin yanında genel eğitim becerileri ve kişisel beceri oluşturma konusunda da yetkinlik beklediğini fark ettik. Mezunlardan mesleklerini iyi bilme yanında iyi iletişim, takım çalışması iyi bilgisayar kullanımı gibi bir takım beklentileri olduğunu gördük. Bu beklentileri yerine getirmek için programlarımızı yeniden tasarladık. Bu program içerisinde yetişen öğrencilerin kariyer olanaklarının daha iyi olabileceğine inanıyoruz. Tabi ki Türkiye’deki işverenden bu alanda geri bildirim almanın çok iyi bir program tasarımı için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Daha ileri bir program tasarımı için aynı zamanda başka çalışmalar da yapmak durumundayız. Bunlardan en önemlisi uluslararası benzer uygulamaların incelenmesi ve akreditasyon başvurusudur. T.C. PLATO Meslek Yüksek Okulu olarak, programları hazırlarken özellikle Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdeki mevcut sektörleri, benzer sektörlere öğrenci yetiştiren program yapılarını inceledik ve bu program yapılarının uygulanabilirliğini tartıştık. Aynı zamanda okulumuz Türkiye’de çok yeni olan uluslararası bir akreditasyona başvuru yapmış bulunuyor. Bu Edexcel akreditasyonudur. Özellikle İngiltere’de, mesleki eğitimde çok değer verilen bir akreditasyondur. Bizim burada uygulayacağımız ön lisans programlarını bitiren öğrencilerin, İngiltere’de High National Diploma olarak adlandırılan dereceyi de beraberinde alması için bir çalışma başlattık. Programlarımız hazırlandı ve gönderildi. Zaten Edexcel bize bir mesleki programının bütün detaylarını sunmuş bulunuyor. Bu programlar içerisinde Türkiye’deki işverenlerin taleplerini düşünerek ve farklı uluslararası uygulamalar için uygun olanlarını seçerek programlarımızı oluşturduk. Bu boyutlarıyla yapılan detaylı bir çalışmanın öğrencilerimizin kariyer olanaklarını arttıracağını, PMYO öğrencilerinin iş bulma ve iş içerisinde kariyer geliştirme anlamında daha avantajlı olacağına inanıyoruz.

SNeden özellikle sanat, tasarım ve iletişim odaklısınız?

M.M.  Sanat, tasarım ve iletişim odaklı olmamızı, bu sektörlerin sürekli gelişme kaydetmeleri ile açıklayabiliriz. Bu sektörler gerçekten çok gelişti ve aynı zamanda başka dallar tarafından kullanılan bir hale geldi. Artık üniversiteler de eğitimlerinde bu teknolojileri kullanıyorlar. Ve bu nedenle sektör yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyuyor. Kurucu vakfın birikiminin böyle bir alanda kullanılmasının hem etkili bir öğrenim ortamı oluşturma açısından faydalı olabileceğini hem de bunun sonucunun Türkiye’de sektörün gelişimine katkı sağlayabileceğini düşündük.

Eğitim Programları:

• Radyo ve Televizyon Programcılığı

• Basım ve Yayın Teknolojileri

Programları

• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı

• Grafik Tasarım

• Görsel İletişim

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

• Mimari Restorasyon

• Çocuk Gelişimi

• Endüstri Ürünleri Tasarımı

• Bilgisayar Programcılığı

• İnternet ve Ağ Teknolojileri

• Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon.

T.C. PLATO Meslek Yüksekokulu’nun eğitim anlayışı

Plato Meslek Yüksekokulu’nun mesleki eğitim anlayışı, bilinen klasik üniversite eğitiminden çok daha farklı özellikler içermektedir. Mesleki eğitim, sektör odaklı ve uygulama esaslı olmak zorundadır. Plato Meslek Yüksekokulu olarak sanat, tasarım ve iletişim odaklı, tematik bir eğitim anlayışını benimseyerek bu sektörler ile çok yakın ilişkiler ve işbirlikleri içerisindeyiz. Bu işbirliklerinin yanısıra gerekli olan araç, gereç ve teknolojiyi sağlayarak, öğrencilerin uygulama içerisinden yetişmesini sağlıyoruz. Plato Meslek Yüksekokulu PLATO Eğitim Grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir. PLATO Eğitim Grubu başka ülkelerde de yüksek öğretim faaliyetleri içerisinde bulunmaktadır. Örneğin, gruba bağlı Kırgızistan’daki Plato University of Management and Design, yine Edexcel akreditasyonu ile faaliyet gösteren bölgenin ilk üniversitesidir. Benzer bir uygulamayı Çin’de de geliştirmek için çalışmaları başlatan Plato, orta vadede birkaç ülkeyi içinde bulunduran bir eğitim ağını farklı bir eğitim  nlayışına dayandırmıştır. Eğitimde mobiliteye inanan Plato Meslek Yüksekokulu için, okumakta olan veya okuldan mezun olacak öğrencilerin bu uluslararası deneyime sahip olması çok önemlidir. Bunun için Türkçe eğitimin yanısıra İngilizce programlarda da eğitime başlanmıştır. Bu programlara devam eden öğrenciler oluşturduğumuz network’e ait birimlerde eğitimlerinin bir bölümünü sürdürme  mkânına sahip olacaklar. Bu öğrenciler istedikleri takdirde eğitimlerini 3 - 4 farklı ülkede sürdürerek mezun olabilecekler. Aynı şekilde öğretim elemanları da bu uluslararası imkanlardan  aydalanabilecektir. Plato, uluslararası eğitim ağı ile Türkiye’de gerçek anlamıyla uluslararası bir eğitim kurumu olarak yer almaktadır.

S Yerleşkenizin Balat’ta olmasının özel bir anlamı var mı?

M.M.  Balat, tarihi yarımadada dünyanın  gözünün üzerinde olduğu bir bölge olarak değerlendiriliyor. Balat ve çevresi bu özel konuma sahip olmasına rağmen yeteri kadar korunabilmiş değil. Bu anlamda Plato Vakfı’nın gerçekleştirdiği kültürel çalışmalar nedeniyle bölgede bir restorasyon projesi başlatmıştı. Bu bölgede restorasyonu yapılan binalardan başlanarak, bir mahalle üniversitesinin oluşturulması yoluna gittik. Bunun Türkiye’de henüz çok iyi anlaşılabildiğini söyleyemeyeceğim. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere yurtdışından gelen misafirlerimiz bölgeyi ziyaret ettiğinde ya da projeyi dinlediğinde bizden daha fazla heyecanlanıyorlar. Bu yapının eğitim öğretim hayatına çok ciddi katkı sağlayabileceğini, sağlıklı restorasyon çalışmasının da oluşturduğu güzel örnek nedeniyle genel olarak bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtiyorlar. Bu durumdan mutlu oluyoruz. Aynı zamanda Taksim’de de bir yerleşkemiz var. İstiklal Caddesi’ndeki yerleşkemiz medya ve sanat merkezlerine yakındır. Bundan da öte, şehir hayatının içerisinde olmak, şehrin sanatsal ve kültürel hayatının gelip geçtiği alanlarda olmanın bizim verdiğimiz eğitim açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

S 4 yıllık iletişim fakültelerinden farkınız nedir?

M.M. Türkiye’deki 4 yıllık iletişim fakülteleri  uygulamada daha çok eleştirel medya çalışmaları yapan ve bu alana adam yetiştiren okullar olarak bilinmektedir. Bunun tabii ki önemsiz bir alan olduğunu söyleyemeyiz. Biz mesleki uygulamalı medya çalışmaları yapan bir meslek yüksek okulu olarak farklı bir noktadayız. Medyayı eleştirmekten çok, medya için ürün geliştirebilen, somut iş yapabilen nitelikli ve donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlandık. En azından başlangıçta yaptığımız iş itibariyle durumumuz böyle ancak ileride bizim de bir üniversite olma vizyonumuz var.

 S  Neden T.C. PLATO Mesle Yüksekokulu’nu tercih etmeliyiz?

T.C. Plato Meslek Yüksekokulu sanat, tasarım ve iletişim alanlarında nitelikli bireyler yetiştirme amacıyla sanatçı, işadamı ve akademisyenler tarafından kurulmuş bir eğitim kurumu. PLATO Meslek Yüksekokulu’nun eğitim-öğretim programları oluşturulurken mevcut ihtiyaçlar ve potansiyel gelişmeler dikkate alınarak piyasa geçerliliği olan programlar öncelikli olarak oluşturulmuş. Mesleki eğitimin sektör odaklı ve uygulama esaslı olması gerektiği bilinci ile hareket eden PLATO MYO, sanat, tasarım ve iletişim odaklı, tematik bir eğitim anlayışını benimseyerek, bu sektörler ile çok yakın ilişkiler ve işbirlikleri yaratılmış. Bu işbirliklerinin yanı sıra gerekli olan araç, gereç ve teknolojiyi sağlayarak, öğrencilerinin uygulama içerisinde yetişmesini hedefliyor. Plato MYO, öğrencilerinin mesleki yaşantılarında fark yaratacak beceri, yaklaşım, teori ve teknoloji kullanımını en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlıyor. Öğrenme ortamını birinci sınıf olanaklar, yetkin akademik kadro, uluslararası işbirliği ağı ve mesleki ilişkiler ile zenginleştiren Plato, öğrencilerine sanat ve iş dünyasının seçkin temsilcileriyle bir arada olma fırsatı da sunuyor. Plato Meslek Yüksekokulu küresel bir eğitim fonu tarafından desteklenmekte. Aynı fon tarafından Kırgızistan’da kurulmuş bulunan Plato University of Management And Design ve kurulması planlanan diğer uluslararası yükseköğretim kurumları ile birlikte içinde yer aldıkları eğitim grubu, öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının mevcut ağ içersinde sürekli hareket etmesine imkan tanıyor; bu sayede öğrenciler elde edecekleri bilgi ve deneyimle yalnızca yerel bazda değil, uluslararası iş ortamında da istihdam olanağına sahip olabilecekler. Plato Meslek Yüksekokulu İstanbul’un her noktasından rahatça ulaşılabilecek bir konumda, ana yerleşkesi Balat semtinde. Balat, tarihi yarımadada, Haliç kıyısında, Fener’le Ayvansaray arasında tarihi bir semt. Plato bu semtte restore edip eğitime kazandırdığı binalarda bir sokak kampüsü anlayışı ile hayatın içerisinde eğitim veriyor ve semte getireceği enerjiyle Balat’ı İstanbul’un kemikleşmiş kültür sanat haritasının dışına çıkarmayı ve sanat, tasarım, iletişim eğitimleri ile kültürel etkinliklerin alternatif merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. Plato’da öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre Türkçe ve İngilizce eğitim alma şansları bulunuyor. İngilizce Hazırlık Programı Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi üzerindeki binalarında eğitim veriyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.