Öne Çıkanlar istanbul yerel haber yerelhaberim filashaber Dr. Hasan Akgün

CHP Beylikdüzü Güç Birliği Harekete Geçti; Ekrem İmamoğlu’nun Suyu Isınıyormu..?
Beylikdüzü Meşale çay bahçesinde düzenlenen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı kahvaltılı toplantıda bir araya gelen CHP Beylikdüzü üyeleri “BEYLİKDÜZÜ SOSYAL DEMOKRAT GÜÇBİRLİĞİ” adı altında güç kazanacaklarını ve Beylikdüzü için yapılması gereken ve yapılmayan ne varsa yapacaklarının altını çizdiler.
Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi siyasi partilerde hareketlilik de boy gösteremeye başladı. Önümüzdeki aylarda ilçe kongresi yaşanacak olan, CHP Beylikdüzü’nde muhalefet boş durmuyor. Yerel seçimlerde belediye başkan aday adayları; CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı Av. Osman Gürcan Çelikkol, Dr. Ali Şeker, Av. İbrahim Menteşağu, Eski İlçe Saymanı Mali Müşavir, Turgay Eminoğlu, Eski Belde Başkanları, Serdar Mumcu ve Sedat Erdem, İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Nihat Akkaya ve bir çok ismin öncülüğü ile oluşturulan ”CHP BEYLİKDÜZÜ SOSYAL DEMOKRAT GÜÇBİRLİĞİ” çalışmalarına hız verdi. Kahvaltıya Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı, Dr.Gürbüz Çapan ve Silivri Eski Belediye Başkanı, Selami Değirmenci’de konuk olarak katıldılar.
 “Güçlerimizi Ortaya Çıkarmanın Zamanı Geldi”
Yapılan toplantıda, CHP Sosyal Demokrat Güçbirliği Sözcüsü, Turgay Eminoğlu, katılımcılara neden güç birliği oluşturuldu, hedef ve amaçlarının neler olduğu hakkında bilgiler verdi. Eminoğlu “ Siyasal parti, belli bir dönem için siyasal iktidarı elde etmeyi ve buradan aldığı gücü kamu yararı esas olmak üzere kullanmayı amaçlayan bir yapıdır. Çağdaş toplumlarda siyasal partiler, demokratik hayatın ve demokratik devlet düzeninin vazgeçilmez unsurudur. Genel anlamda siyasi partiler, toplumun sorunlarına, ideolojileri, ilke ve programları ile çözüm üretmek üzere kurulur ve örgütlenir. Yerelde ve genelde iktidar olmak için çaba sarf ederler. Partimiz CHP Cumhuriyeti kuran, çok partili sisteme geçilmesini sağlayan, ülke kalkınmasına her anlamda ciddi katkıları olmuş, köklü gelenekleri olan, tüm ülkede örgütlenmiş olan siyasi partidir. 
“İdeolojiler Hayaller Uğruna Yıkılıyor”
 “İktidar olmanın temel koşullarından birisi de partiyi her kademede yönetenlerin, partinin ideoloji, ilke, program, tüzük ve yönetmeliklerine ve kamu yararına uygun yönetmelerinden geçmektedir. Öte yandan tüzükler partilerin anayasasıdır. Buna her yöneticinin ve üyenin uyması şarttır. Bu anlamda, CHP Tüzüğü’nün 4. maddesinde, Siyasal Yaşam Anlayışı başlığı altında, Partiliyi şöyle tarif etmektedir: Cumhuriyet Halk Partisi ve üyeleri, için siyasal yaşamda görev almak, onurlu bir toplum hizmetidir. Siyasal görevler özel çıkarlar için kullanılamaz. Siyasal yaşamda etkinlik kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz. Toplumsal ve siyasal yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak, korumak ve gerçekleştirmek Cumhuriyet Halk Partili olmanın ön koşuludur”
  “Planlı Kent İmar Tadilatlarıyla yok oluyor”
“2008’de  çıkarılan kanunla Yakuplu ve Gürpınar beldelerinin  Beylikdüzü beldesiyle birleştirilmesi sonucu Beylikdüzü adıyla  ilçe statüsüne kavuşmuştur. Beylikdüzü, tarihsel kimliğinin yanında, daha çok son yirmi beş yıl içinde yaşanan iç göç nedeniyle yoğun bir nüfus artışına sahne olmuştur. Bu yoğun nüfus artışı özellikle orta gelir grubunun kooperatifler marifetiyle konut edinerek bölgeye yerleşmesiyle gerçekleşmiştir. Planlı bir kent olarak tasarlanan Beylikdüzü, bugün geldiği noktada, imar oyunları ile giderek betonlaşan, yeşil alanların ve yol kenarlarındaki yeşil bantların  rant uğruna adeta yağmalandığı, kişi başına düşen yeşil alanın giderek küçüldüğü, trafiğin şimdiden çekilmez hale geldiği bir yer olmuştur” 
 “Beylikdüzü’nde Yanlış İsimler Aday gösterildi”
“Gürpınar’daki   bir dönem SHP’li Belediye yönetimi hariç olmak üzere,  Beylikdüzü ve çevresindeki beldeleri hep sağ partiler yönetmiştir. Yerleşimde siyasal tercihler bakımından sol ve aydın bir popülasyon olmasına rağmen, özellikle CHP’de “yanlış aday tercihleri” seçmenin oy vermesine olumsuz etki etmiştir. Belediye yönetimlerindeki sağ partilerin küçük bir zümre ile yaptıkları imar yolsuzlukları ve yağma görsel ve yazılı basında bölgenin adını hep yolsuzluklarla gündeme getirmiştir. Bu sağ partilerin talan yapan unsurları talanlarını sürdürebilmek ve edindikleri varlıklarını güvence altına alabilmek için  Bölgede son dönemde CHP’nin öne çıkması ile CHP ye de nüfuz etmiştir”
 “Rant Çetesi İş Başında”
“Birkaç yılda “açıklanamaz” servete ulaşan siyasi kimlikler ve onlarla iş birliği ve ortaklık yapan bir avuç müteahhit için, o güne kadar beraberce “yönettikleri” Belediye yönetiminin gerçek CHP anlayışına uygun bir yönetim  tarafından kazanılması bütün tezgahlarının bozulacağı anlamına geliyordu. Bu sebeple, 2004 yılına kadar aday bile bulmakta zorlanan CHP’ye yurttaşın ilgisi görülünce, 2004 ve 2009 Yerel Seçimlerinde Türkiye genelinde en çok aday adayı başvurusu, CHP Beylikdüzü’nde  olmuştur. Bu aday adayların büyük çoğunluğu, o güne kadar Partimizin İlçe Örgütünün  yerini bile bilmeyen, hatta sola ve solcuya düşman gibi bakan, ama rantı her şeyin üzerinde tutan sağcı ve bir merkezin yönlendirdiği şahıslardı. Bu oyunu tezgahlayan “rant çetesi” ikili oyun çerçevesinde CHP adaylarının yanlış belirlenmesine etki ederek CHP ye iki dönem seçim kaybettirmişlerdir”
“CHP’ye Seçim Kaybettirmeyi amaç Edinmişler”
 “Bu oyun, Siyasi kimlik olarak örgütün kabul etmeyeceği, kolektif davranmayı içine sindirememiş, kavgayı derinleştiren bir anlayışın adaylığını sağlayarak, CHP’ye seçimi kaybettirmek amaçlandı ve bu çok ince bir stratejiyle gerçekleştirildi. Bu tespit 2009 partinin yerel seçimlerinde aldığı oylarla daha net ortaya çıkmaktadır. Alınan oy dağılımı şöyledir.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı:   CHP : 41.861(% 44.60)    AKP: 37.112  (%39.53)
İl Genel Meclis üyeliği:                  CHP: 35.632 % 37.48)     AKP: 34.170  (%35.94)
İlçe Belediye Meclis üyeliği:          CHP: 32.003(% 33.68 )    AKP: 31.004  (% 32.64)
İlçe Belediye Başkanlığı:                CHP :28.240 (% 30.03)    AKP: 29.182 (% 31.03)
“Başarısızlık Tablolarla açıklandı”
“Bu tablo ile  CHP 2009 yerel seçimlerinde  ilk üç sonuçta ilçede birinci parti olmasına rağmen Belediye Başkanlığını sadece  % 1 oy farkla 942 oyla AKP kaptırmıştır. Aslında bu tablo Partimiz üzerinde nasıl bir oyun oynandığının çok net göstergesidir. 2009 yerel seçimlerinden sonra yapılan ilk  genel seçimde 2011 de oy kullanan bölgeye gelen seçmen sayısı 28.000 artmışken  AKP oyunu 19.055 artırmış CHP ise sadece 11. 829 artırmıştır.  2011 genel seçim sonuçlarında oy oranı  AKP % 43.78   CHP% 38.75 olarak  gerçekleşmiştir. 2009 da İlçemizin  İl genel Meclisi, Belediye Meclisi  özellikle de  Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarında  % 5.07  önde  olduğumuz halde 2011 de partimiz  AKP’nin % 5.03  gerisine düşürülmüştür.Siyasi partilerin başarılarının temel ölçütleri yerelde ve genelde iktidar olmaktan geçer. Dolayısı ile başarı yada başarısızlık, partinin aldığı oy oranı ile ölçülür.  Maalesef ortada bir başarı değil başarısızlık  mevcuttur”
 “Beylikdüzü, Birilerinin İştahını kabartıyor”
“Beylikdüzü, ilçe sınırları içinde bulunan, yılda kırk, elli milyar dolara yakın ithalat-ihracat yapan Ambarlı Limanı, imara açılmamış yaklaşık 14 Km sahil şeridi ve yüksek arsa rantı ile “güç odaklarının” iştahını kabartmaktadır. Bu rantın kontrolü ise önce burada güçlü olan partileri kontrol altına almak, partilerde bu anlayışı hakim kılmak ve buna uygun belediye başkanı ve meclis aritmetiği oluşturmaktan geçmektedir. Bütün bu tezgahlanan oyunlardan sonra Beylikdüzü’nde son iki dönemdir yerel seçimleri AKP kazanmaktadır. AKP bu anlamda zihniyet olarak, geçmişten bugüne sadece isimleri farklı ama özünde aynı olan, aynı merkeze hizmet eden, sağcı ve imar yağmasına dayanan, gördüğü her yeşil alanı imar oyunları ile yandaşlarına peşkeş çeken yönetme anlayışının, bileşenidir, toplamıdır, sonucudur”
 
“Emek en yüce değerdir”
 “Bizler, CHP Beylikdüzü’nde, halen bu kavgayı derinleştiren, partide vücut bulması gereken “Emek en yüce değerdir” sözünü iğdiş eden, geçmişte partiyi yöneten klik ile kapalı kapılar arkasında pazarlıklar sonucu kirli ilişkiler dahilinde partiye bir gecede çöken, ilçede siyaset üretmekten çok CHP üzerinden kendilerini pazarlayan anlayışın uzantıları olan unsurları, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan temiz, sol, sosyal demokrat, katılımcı siyaset anlayışını da bir fırsat bilerek, partimizden temizlemek istiyoruz”
“Güç Birliğine Güç Verin”
“CHP Beylikdüzü özelinde, parti tüzük, yönetmelik ve geleneklerimiz ışığında, kişilerden çok, bir anlayış olan, temiz siyaseti, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi, mahalle seçimlerinden başlayarak, Kurultaya giden süreçte hayata geçirmek için  ”CHP BEYLİKDÜZÜ SOSYAL DEMOKRAT GÜÇBİRLİĞİNİ”  oluşturduk. Çıktığımız bu yolda, bütün üyelerimizi, bu anlayışı partiden uzaklaştırmak için bize katkı vermeye ve oy kullanmaya çağırıyoruz. Kongrelerin ruhuna denk düşen, mahallelere sandık kurularak, demokratik bir yarış içinde, sürece katkı vermek isteyen herkesi yanımızda görmek, partimize ilçemize, sol ve sosyal demokrat siyaset anlayışına güç katacaktır”
 Beylikdüzü Haber Merkezi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.