MEF Eğitim Kurumları geleceğe yön veriyor
 MEF Eğitim Kurumları tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen “Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”, günü başladı. Toplam 22 ülkeden 162 lise öğrencisinin fizik, kimya ve biyoloji alanlarında hazırladıkları projeler ile üç gün boyunca yarışacakları organizasyonda, antibakteriyel tekstil ürünlerinden alzheimer, prostat ve meme kanseri gibi önemli hastalıkların tedavisine, holografik 3D barkod üretiminden balistik koruma yeleğine kadar birçok konuda farklı sektörlerin sorularına çözüm sunacak icatlar dikkat çekiyor. İstanbul MEF Eğitim Kurumları tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 23 yıldır tüm Dünya’ dan fen bilimleri alanındaki başarılı lise öğrencilerini ödüllendiren “Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”, başladı. Bilim dünyasının tanınmış isimleri tarafından yapılan ön eleme sonucunda, yarışmaya katılmaya hak kazanan 22 farklı ülkeden yerli ve yabancı 89 proje, 14 Mayıs – 17 Mayıs 2014 tarihleri arasında MEF Okulları Ulus Kampüsü’nde kamuoyunun ve jüri üyelerinin karşısında sergilenerek değerlendirilecek.

Ödüllendirilmiş olan birçok projenin Türk sanayisinde hayata geçirildiği yarışmada bu yıl; teknoloji, sağlık, sürdürülebilirlik, lojistik, ekoloji, alternatif enerji ve savunma sanayii gibi birçok konuda farklı sektörlerin sorularına çözüm sunacak icatlar dikkat çekiyor. Antibakteriyel tekstil ürünlerinden alzheimer, prostat ve meme kanseri gibi önemli hastalıkların tedavisine, enerji santrali oluşturulmasından akıllı etiket üretimine, holografik 3D barkod üretiminden balistik koruma yeleğine kadar Türk ve yabancı lise öğrencileri tarafından geliştirilmiş projeler, Türkiye’nin ve dünyanın bilimsel araştırma geleceği için umut veriyor.

17 Mayıs 2014 Cumartesi günü sonlanacak olan “23. Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın ödül töreninde  her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü kazanan öğrenciler ile projeyi yöneten danışman öğretmenlere para ödülü, sergiye katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere ve okul müdürlüklerine ise başarı belgeleri ve anı plaketleri sunulacak.

Ömer Aktaş, başarılar diledi

Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması Koordinatörü Ve Mef Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ömer Aktaş açılış öncesinde yaptığı selmalama konuşmasıyla öğrencilere başarılar diledi. Aktaş, “  Bilim Dostları Ve Sevgili Öğrenciler, Mef Eğitim Kurumları Tarafından Geleneksel Olarak Düzenlenen Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışmasının 23.Süne Hepiniz Hoş Geldiniz. Türkiye'deki Fen Öğretimini Desteklemek, Bu Alanda Yetenekli Öğrencileri Bilimsel Araştırmalara Özendirmek Ve Onların “Geleceğin Bilim İnsanları” Olarak Yetişmelerini Sağlamak Amacıyla, Mef Eğitim Kurumları’nın 1992 Yılından Beri Gerçekleştirdiği “Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”, Fizik, Kimya, Biyoloji Alanında Çalışmalar Gerçekleştiren Türk Ve Yabancı Liseli Gençlerden Büyük İlgi Görmektedir.  Bu İlginin Her Geçen Yıl Arttığını Görmek İse Bizleri Ayrıca Çok Gururlandırmaktadır.

“Bilim, Deneyle Gerçekliği Kanıtlanmış Her Türlü Bilgiye Verilen İsimdir. Bilimin, İnsanlığın Refah Ve Gelişmesi Açısından Önemi İlk Defa 17. Yüzyıl Başlarında İngiliz Düşünürü Francıs Bacon Tarafından “Bilgi Kuvvettir” Şeklinde Dile Getirilmiştir. Bilginin Tükenmez Bir Kuvvet Kaynağı Olduğu, İnsanoğlunun Uzaya Açılan Teknolojik Başarılarıyla Günümüzde Artık İyice Ortaya Çıkmıştır. Bu Kuvvetle İnsanlar, Uzayı Merak Etmişler, Uzayın Sırlarını Çözmek Amacıyla Gizemli Bir Yolculuk, Sistemli Bir Çalışma İçerisine Girmişlerdir. Sıvı Yakıtlı Motorların Bulunması İle Uçaklar Ulaşım Aracı Olarak Kullanılmaya Başlanmış, İnsanlara Uzak Gibi Görünen Mesafeler Artık Ortadan Kalkmıştır. Bunun Sonucunda, İnsanların Uzaya Gitme İsteği İyice Artmıştır. Yine Bu Kuvvetle, İnsanların Uzaktan Haberleşmesine İmkan Veren Teknik Araçlar Fransız Devriminden Hemen Sonra Optik Telgrafın Bulunması İle Gelişim Sürecine Girmiş, 1837’de Elektrikli Telgrafın Bulunması İle De İletişim Çağı Başlamıştır.

Bu Kuvvetle, 1876 Yılında Graham Benn Tarafından Telefon İcat Edilmiş, İnsan Sesinin İletiminin Önce Ülke İçerisinde Daha Sonra Da Ülkeler Arasında Yayılmasına İmkan Sağlanmış Ve Bu Şekilde, İnsanlar Arasındaki Çift Taraflı İletişim 19. Yüzyıldan İtibaren Kuvvetle Gelişmeye Başlamıştır.

20. Yüzyılda İse Bu Kuvvet, Kitlesel Yayın Tekniklerinin Ortaya Çıkmasını Sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Radyo, İkinci Dünya Savaşından Sonra İse Televizyon Hayatımıza Girmiştir. Düzenli Tv Yayınları 31 Ocak 1968 Günü Gerçekleşmiştir.

Bilginin Ve Bilimin Sonucu Olarak Ortaya Çıkan Teknoloji, Kısaca Hayatımızı Her Alanda Kolaylaştırmayı Başarmıştır. Bilimle Teknoloji Arasında Tabi Bir Döngüsel İlişkinin Olduğu Unutulmamalıdır; Bilimsel Çalışmalar Uygulamaya Elverişli Bilgi Üreterek Teknolojik Gelişmeye Yol Açarken, Teknolojik Gelişmeler De Bilimsel Araştırmanın Daha Uygun Şartlarda Yapılmasını Sağlayarak Bilimsel Gelişmeyi Hızlandırmaktadır.

Değerli Konuklar; Toplumlar Bilime Yaptıkları Katkılarla Haklı Olarak Övünürler. Tarihe Baktığımızda Bütün Geçmiş Olaylar, Büyük Fikir Ve Bilimsel Buluşlar Yanında Sönük Kalır. Bugün Hayatımızı Belirleyen, Matbaanın, Elektriğin Keşfi, Güneş Sistemi, İnsan Vücudunun Fizyolojisi, Otomobil Ve Uçak Gibi Buluşların Hepsi, Bilimi Destekleyen, Bilime Uygun Ortam Hazırlayan Toplumlardan Çıkmıştır.

Bilimi Önemseyen, Çağının Ürünü Olan Teknolojileri Hızla Geliştirip Ekonomik Ve Toplumsal Faydaya Dönüştürmeyi Başaran; Bu Teknolojilerden Yeni Ürünler, Yeni Değerler Yaratmada Yetkinleşen Ülkeler, Dünya Pazarlarında Rekabet Üstünlüğünü De Ele Geçiriyorlar. Zira, 1900’lü Yılların Başında Yeni Teknolojilerin Çoğu Ülkeye Ulaşması 50 Yıl Alırken, Bugün Yaklaşık 16 Yıl Alıyor. Yani Rekabet Artık Çok Hızlandı.

Güney Kore, 1950’lerde Ekonomik Gelişmişlik Açısından Bizden Gerideyken, Yaptığı Teknoloji Ve Sanayileşme Atılımı İle Bugün Türkiye’nin Çok Önüne Geçen Bir Ülke Oldu. Güney Kore Bugün “Dünya Markası” Çıkarmayı Bir Ülke Politikası Olarak Benimsemiş Ve Üstün Çalışma Ahlakları Sayesinde Samsung, Lg, Hyundai, Kia, Daweoo Gibi Küresel Markalar Yaratmış Bir Ülke Oldu.

Güney Kore’nin 50 Yılda Millî Gelirinin 200 Kat Artırmasının, Dış Yardıma Muhtaç Bir Ülke Durumundan Diğer Ülkelere Teknoloji Transfer Eden Bir Ülke Konumuna Yükselmesinin İtici Gücü, Bilimi Ve Teknolojik Gelişmeyi Öncelikli Bir Devlet Politikası Haline Getirmesidir. Bir Ülkenin Uluslararası Arenada Daha Fazla Söz Sahibi Olması İçin Bilim Ve Teknolojiye Dayalı Yüksek Katma Değer Üretmesi Gerekir.

İnovatif Şirketlerin, Yaratıcı Fikirlerin, Bilgi Odaklı, Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Sayısının Artması, O Ülkenin Daha Hızlı Gelişmesine Ve O Ülkedeki İnsanların Refah İçinde Yaşamalarına Katkı Sağlar. Bugün Artık Rekabet Üstünlüğü İçin Kullanılan Ucuz Emek, Doğal Kaynaklara Sahip Olma Gibi Geleneksel Araçlar, Önemini Yitirdi. Bu Açılardan Bir Ülkenin Rakiplerinden Daha İyi Olmak Yerine, Farklı Olacağı Yeni Bir Rekabet Avantajı Yakalaması Gerekiyor.

 Şimdi Sıra, Mevcut Bilimsel Çalışmaları, Teknolojiyi Daha Etkin Ve Daha Yüksek Değer Üretecek Şekilde Kullanmaya Ve Bununla Da Yetinmeyip, Yarının İhtiyaçlarını Karşılayacak Bilimsel Araştırmalar Yapmaya Ve Yeni Teknolojiler Üretmeye Geldi.

 Biz Türkiye Olarak Yeni Değer Yaratma Ve Yeni Teknolojiler Geliştirme Potansiyeline Sahibiz. Dinamik Ve Genç Nüfusumuzla Dünya Üzerindeki Birçok Gelişmekte Olan Ülkeye Göre Daha Avantajlı Bir Konumdayız. Bilimsel Araştırmayı Ve Teknolojik Kalkınmayı Bir Ülke Politikası Olarak Benimsediğimiz Taktirde, Yeni Çağın En Yetkin Ülkelerinden Biri Olabiliriz.

 Bilim Ve Teknoloji Dünyasına İlişkin Bu Gerçekler;  Mef Eğitim Kurumları Tarafından Bu Yıl 23. Sü Düzenlenen “Araştırma Projeleri Yarışması”Nın Ülke Geleceği İçin Ne Denli Önemli Olduğunu Gözler Önüne Sermektedir.

 Birazdan Açılışını Yapacağımız Bu Yarışma, Genç Beyinleri Bilimsel Yöntemlerle Düşünmeye Yönelten Ve Mef Okulları Öğrencileri Hariç Tüm Gençlerimizin Katılımına Açık Olan, Çok Önemli Bir Yarışmadır. Yarışmaya Yapılan Başvuruların Önceki Yıllara Göre Katlanarak Artması Ve Katılımların Yurtdışına Da Taşarak Yaygınlaşması, Bizler İçin Büyük Bir Gururdur.

 Mıt Technology Revıew Dergisi Tarafından Açıklanan, 2013 Yılının En İyi 10 İcadına Baktığimızda Karşımıza Farklı Ülkelerden Derin Öğrenme, Geçici Sosyal Ağ, Doğum Öncesi Dna Sıralaması, Katmanlı İmalat, Baxter-Mavi Yakalı Robot,  Bellek İmplantı, Akıllı Saat, Ultra Verimli Güneş Enerjisi,  Cep Telefonlarından Gelen Büyük Veri Ve Süper Kablo Şebekeleri Gibi Farklı Projeler Çıkmaktadır. Okul Olarak Tüm Çabamız, Bu Projeler Arasında Günün Birinde Ülkemizi Temsil Edecek Projeleri Ve Türk Çocuklarını Da Görmektir.

Değerli Konuklar; Bu Yarışmanın Başlangıcından Beri Gerek Sergilenmeye Değer Görülen Projelerin Seçiminde Gerekse Sergilenen Projelerin Değerlendirilmesinde Belirli Ölçütler Uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde Temel Alınan Ölçütlerin Başlıcaları Şunlardır;

      Proje Konusunun Güncelliği, Kaynaklandığı Sorun Ve Getirdiği Çözüm

      Proje Konusunun, Güncel Olsa Da Sık Tekrarlanan Bir Konu Olup Olmadığı

      Konu İle İlgili Kaynaklara Ulaşılabilme Düzeyi, Yani Çalışma İçin Yeterli Düzeyde Kaynak Taraması Yapılıp Yapılmadığı Veya Bu Konudaki İlgili Kişi Ve Kuruluşlardan Yararlanılıp Yararlanılmadığı

      Bilimsel Bir Varsayımın Kurulmasındaki Ve Bunun Sınanmasındaki Başarı, Yani “Gözlem – Varsayım – Sonuç” İlişkisinin Kurulup Kurulmadığı

      Yeterli Sayıda Ve Gerektiğinde Kontrollü Deney Yapılıp Yapılmadığı

 Değerli Konuklar, Lise Öğrencileri Arasında Düzenlenen “Mef Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”Nda En Büyük Ödül, Belki De Projelerin Sanayide Hayata Geçirilmesidir. Bundan Önceki Proje Yarışmalarımızda Ödül Alan Projelerden Bir Kısmı Bu Şansı Yakalamış Olup; İnşaat, Kimya,Tekstil, Otomotiv Ve  Gıda Sektöründe Hayata Geçmiş Bulunmaktadır.

 Yarışmacıların Başarıları Sadece Bunlarla Da Sınırlı Değildir. 1995 Yılı Fizik Birincisi Olan Proje, Dünya Çapındaki “Nobel’e İlk Adım” Yarışmasında Birinci Olmuş Ve Projeyi Yapan Öğrenci, Florida Teknik Üniversitesi Fıt’ Den Burs Kazanmıştır.

 18. Araştırma Projeleri Yarışmasında Biyoloji İkincisi Olan Proje, “İntel – İsef Uluslararası Bilim Ve Mühendislik Fuarında” Plazma Bilimi Koalisyonu (Cps) Özel Ödülünü Almıştır. Projeyi Yapan Öğrenci Dünyanın Seçkin Üniversitelerinden Biri Olan Mıt’ De Burs Kazanmıştır.

19. Araştırma Projeleri Yarışması Fizik Birincisi Olan Proje; İsef’ Te Büyük Ödül Kategorisinde Üçünçülük, I-Sweeep’ Te Enerji Dalında Birincilik Ve Azerbaycan’da Düzenlenen 4. Inepo Euroasi’ A Da Altın Madalya Kazanmıştır.

19. Araştırma Projeleri Yarışmasında Fizik İkincisi Olan Proje E-Biko Tarafından Uluslararası Alanda Düzenlenen Yarışmada Yazılım Geliştirme Alanında Dünya İkinciliğini Elde Etmiştir.

 

21. Araştırma Projeleri Yarışmasında Fizik Jüri Özel Ödülü Alan Proje 24. Avrupa Birliği Genç Bilim Adamları Proje Yarışması’nda (Eucys) Avrupa Birliği Patent Ofisi’nin En Orjinal Proje Ödülü’ne Layık Görülmüştür.

Araştırma Projeleri Yarışmasını Düzenlemeye Başladığımız Tarihten İtibaren Geçen 23 Yılda, Tüm Türkiye’ Den 17.944 Öğrenci Yarışmaya Katılmak İçin Başvurmuş, Sunulan 8.336 Adet Özgün Projenin 1.599 Tanesi Sergilenmeye Değer Görülmüştür. Sergilenmeye Değer Görülen Projelerde Görev Alan 3.581 Öğrenci Ve 2.101 Danışman Öğretmen, İstanbul’ Da Mef Eğitim Kurumları’nın Konuğu Olarak Ağırlanmıştır.

Araştırma Projeleri Yarışması, Türkiye’nin Yanı Sıra Dünyanın Birçok Ülkesinde De İlgi Görmektedir.  Yarışmaya Bu Yıla Kadar Yurtdışından, İçlerinde Amerika, Almanya, Avusturya, İsviçre, Letonya, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, İsrail, Kktc, Rusya, Azerbaycan, İtalya, Belçika, Tayland, İsveç, Litvanya, Dubai, Kanada, Afrika, Çin, Polonya, İspanya Gibi Ülkelerin De Yer Aldığı Toplam 46 Ülke Ve Bu Ülkelerden 787 Öğrenci, 446 Proje İle Katılmıştır. Bu Yıl Da 21 Ülkeden 44 Öğrenci 24 Proje İle Katılmaktadır.          
Yarışmamıza Yurt İçinden De 239 Okul Toplam 669 Proje İle Başvuruda Bulunmuştur.  Jüri Üyelerimiz Tarafından Yapılan Ön Değerlendirme Sonucunda 16 İlden 45 Okulun 23 Fizik, 20 Kimya, 22 Biyoloji Olmak Üzere Toplam 65 Projesi Sergilenmeye Değer Bulunmuştur. Sergilenen Projelerin Özetleri Kitap Haline Getirilerek, Sanayi Kuruluşlarına Gönderilmektedir. Mef Lisesi Öğrencilerinin Projeleri, Ev Sahibi Olmaları Nedeni İle Yarışmaya Dahil Edilmeyip Konuk Proje Olarak Sergilenmektedir.

 Yarışmamıza Katılan Projelerin İllere Göre Dağılımına Bakıldığında; Büyük Şehirlerimizin İlk Üç Sırayı Aldığı Görülmektedir. İstanbul 168 Proje İle Birinci, İzmir 100 Proje İle İkinci, Ankara 83 Proje İle Üçüncü Sırada Yeralmıştır.

 Projelerin Konu Dağılımlarına Bakıldığında; Antibakteriyel Tekstil Ürünlerinden Alzheimer, Prostat Ve Meme Kanseri Gibi Önemli Hastalıkların Tedavisine, Enerji Santrali Oluşturulmasından Akıllı Etiket Üretimine, Holografik 3d Barkod Üretiminden Balistik Koruma Yeleğine Kadar Özellikle Sağlık, Sürdürülebilirlik, Ekoloji, Teknoloji, Savunma Sanayii Ve Alternatif Enerji Konuları Ön Plana Çıkmaktadır.

 

Yarışmamıza Başvuran Okulların Türlerine Göre Dağılımı İse; 70 Özel Lise, 35 Özel Fen Lisesi, 43 Devlet Fen Lisesi, 50 Anadolu Lisesi, 20 Devlet Lisesi, 4 Askeri Ve Polis Okulları, 17 Meslek Ve Anadolu Meslek Lisesi Şeklindedir.

 Değerli Konuklar, 1992 Yılından Bu Yana Yapılan Ve Türkiye’de, Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesine Katkı Sağlayan En Eski Ve En Kapsamlı Kültürel Ve Bilimsel Etkinlik Olma Özelliği Taşıyan “Mef Eğitim Kurumları Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması” Hafta Boyunca Çeşitli Etkinliklerle Devam Edecektir.

 Yarışmamız 17 Mayıs 2014 Cumartesi Günü Saat 11.00’de Başlayacak Olan Ödül Töreni İle Son Bulacaktır. Öğrencilerimiz Bu Etkinliklerde, Sizleri Destekçileri Olarak Aralarında Görmekten Büyük Mutluluk Duyacaklardır. Bilimsel Düşüncenin Ve Araştırmaların Daha Geniş Kitlelere Ulaşıp Yaygınlaşması Dileği İle Hepinize Saygılar Sunuyorum” dedi.                           

 

 Başarıdan başarıya koşuyorlar 

İstanbul MEF Eğitim Kurumları tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışmada, geçtiğimiz yıllarda Katılımcı Öğrencilerin Yurtdışında elde ettiği başarılar şöyle sıralanıyor;  

 Lise öğrencileri arasında düzenlenen “MEF Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nda en büyük ödül, projelerin sanayide hayata geçirilmesidir.

 Bundan önceki proje yarışmalarında ödül alan projelerden bir kısmı bu şansı yakalamış olup; inşaat, kimya, tekstil, otomotiv ve gıda sektöründe hayata geçmiş bulunmaktadır.

 Bu projelere örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir:

 

ü  En büyük fındık işleme kuruluşlarından biri olan “Sagra” yarışmaya geçtiğimiz yıllarda katılan “Hava Basıncı ile Çalışan Sıfır Fireli Fındık Kırma” projesi;

 

ü  Arıkanlı Holding, “Seydişehir Alüminyum Fabrikasi atıkları kullanılarak elde edilen depreme dayanıklı tuğla yapımı” projesi;

 

ü  Gaziantep Devlet Fıstık Üretim Çiftliği ise, “fıstık ağaçlarının erken ve bol meyve vermesini sağlama”ya yönelik proje.

 

Yarışmacıların başarıları bunlarla da sınırlı değildir.

 

ü  1995 yılı fizik birincisi olan proje, dünya çapındaki “Nobel’e İlk Adım Yarışması”nda birinci olmuş ve projeyi yapan öğrenci, Florida Teknik Üniversitesi FIT’den burs kazanmıştır.

ü  18. Araştırma Projeleri Yarışması’nda biyoloji ikincisi olan proje, Intel ISEF Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda plazma bilimi koalisyonu (CPS) özel ödülünü almıştır. Projeyi yapan öğrenci dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan MIT’de burs kazanmıştır.

ü  19. Araştırma Projeleri Yarışması fizik birincisi olan proje; ISEF’te büyük ödül kategorisinde üçünçülük, I-Sweep’te enerji dalında birincilik ve Azerbaycan’da düzenlenen 4. Inepo Euroasia’da altın madalya kazanmıştır.

ü  19. Araştırma Projeleri Yarışması’nda fizik ikincisi olan proje E-Biko tarafından uluslararası alanda düzenlenen yarışmada yazılım geliştirme alanında dünya ikinciliğini elde etmiştir.

ü  21. Araştırma Projeleri Yarışması’nda fizik jüri özel ödülü alan proje 24. Avrupa Birliği Genç Bilim Adamları Proje Yarışması’nda (EUCYS) Avrupa Birliği Patent Ofisi’nin “En Orjinal Proje Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Araştırma projeleri yarışmasının düzenlenmeye başlandığı tarihten itibaren geçen 23 yılda, tüm Türkiye’ den 17.944 öğrenci yarışmaya katılmak için başvurmuş, sunulan 8.336 adet özgün projenin 1.599 tanesi sergilenmeye değer görülmüştür. Sergilenmeye değer görülen projelerde görev alan 3.581  öğrenci ve 2.101 danışman öğretmen, İstanbul’da MEF Eğitim Kurumları’nın konuğu olarak ağırlanmıştır.

 Araştırma projeleri yarışması, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de ilgi görmektedir. Yarışmaya bu yıla kadar yurtdışından, aralarında Amerika, Almanya, Avusturya, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, İsrail, KKTC, Rusya, İsviçre, Letonya,  Azerbaycan, İtalya, Belçika, Tayland, İsveç, Litvanya, Dubai, Kanada, Afrika, Çin, Polonya, İspanya gibi ülkelerin de yer aldiği toplam 46 ülke ve bu ülkelerden 787  öğrenci, 446 proje ile katılmıştır. Bu yıl da 21 ülkeden 44 öğrenci 24 proje ile katılmaktadır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.