Öne Çıkanlar Mehmet akif Ersoy kütüphanesi ayasoyfa cami imamı enerji zirvesi turizm elçileri sadri alışık

Fırat Üniversitesinde Neler Oluyor ?

 Fırat Üniversitesi Ve Prof.Dr. Erol Keleş

Fırat Üniversitesi Rektörlük seçimleri 12 Temmuz salı günü yapılacak.  Bu seçimlerin en tartışmasız güçlü adaylarından biri Prof. Dr. Erol KELEŞ görünmektedir.

Bundan önceki çalışmaları ile Elazığ’da ki taraflı tarafsız kamuoyunun takdirini kazanan Prof. Dr. Erol KELEŞ seçimlere ciddi anlamda güçlü girmekte. Sesiz ve derinden adımlarla çalışmalarını yürüten Sayın Hocamız, Fırat Üniversitesine farklı bir vizyon ve misyon getirme derdinde.

Mevcut adaylara göre Elazığ’ı ve Elazığlıları yakından tanıması ise en büyük avantajlarından birisi. Ayrıca üniversite bünyesindeki kronikleşmiş ve sürüncemede olan sıkıntıların tamamından haberdar olan Prof. Dr. Erol KELEŞ, farklı yönetim anlayışı, her ne olursa olsun adaletten ve eşitlik prensibinden ayrılmayacak olması sebebiyle diğer rektör adaylarına göre bir adım önde durmakta.

Şimdi Kısaca Prof. Dr. Erol Keleş’i Tanıyalım?

Elazığ’da, 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Elazığ’da tamamladı. 1987 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yükseköğrenimime başladı ve 1993 yılında mezun oldu. 1993-95 yılları arasında Çorum ili Sungurlu ilçesinde pratisyen hekim olarak çalıştı. 1995 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. Daha sonra 1997 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldum ve akademik hayatıma bu alanda devam etti. 2002 yılında uzmanlık eğitimimi tamamladı ve aynı yıl Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2007 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör oldu.

Akademik hayatı boyunca Tıp Fakültesi Doçent Temsilciliği ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk KBB ve BBC Derneği Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu Üyeliği,  Türk Rinoloji Derneği ve Fırat Dicle Havzası KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi bazı akademik ve idari görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslararası düzeyde 200’ü aşkın akademik eserim ve bu eserlere yapılan 500’ün üzerinde atıfı bulunmaktadır. Halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmakta. Evli ve 2 çocuk babası.          

                Sayın hocamızla bu yoğun zamanın da birkaç soru sorarak hedeflerini alalım.

Prof. Dr. EROL KELEŞ’İN FIRAT ÜNİVERSİTESİNDEKİ HEDEFLERİ NELER?

Medeniyetimizin yeniden inşası anlamına gelen bu şuurun herkesten ziyade, üniversite gençliğinin nabzını elinde tutan değerli öğretim üyelerinde bulunduğuna inancımız tamdır. Ülkemizin imarına akademik boyutta katkılar sağlayan, karşılaşılan problemlerin halline yönelik çözümler üreten, bilim insanı olmanın verdiği olgunluk ve donanımla hayata bakan akademisyenlerin; “sen-ben”, “bizimkiler-sizinkiler” şeklindeki “ötekileştirişi” söylemlere kapılarak, medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşten hiçbir surette uzaklaşmayacaklarına inanıyorum.

Yüce milletimizin hak ettiği konuma gelmesinde, en etkin kurumlardan birinin üniversiteler olduğu aşikârdır. Fakat ne yazık ki, Fırat Üniversitesi’nin küçük hesaplar ve kısır çekişmeler sebebiyle sahip olduğu bu potansiyeli kullanamayarak, bu “etkinlik” içerisinde hak ettiği yeri alamadığına şahit olmaktayız. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle mümbit bir toprak olan Elazığ’da filizlenen üniversitemizin bu süreçte daha etkin bir rol alması, tüm vicdanların ortak kanaati olmalı, düşüncesindeyim.

Bu bağlamda Üniversitemizin bilgi üreten: elde ettiği bilgiyle öncelikle kendi insan ve devletinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan; bilgiyi ilgili taraflara öğreten; eldeki bilgilerle toplum, kurum ve kuruluşlara rehberlik eden; üretilen bilgiyi, ulusal ve uluslararası düzeyde yayan, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında teknolojik bilgiyi ekonomik değere dönüştüren bir üniversite modelini hedeflediğimi ifade etmek isterim.


Peki, Üniversitenin Bu İşlevlere Sahip Olabilmesi Neler Yapacaksınız?

*Kurumsallaşma,

*Tüm çalışanlarımız için emniyetin tesisi,

*Liyakatin esas alınması,

*Personel ve öğrencilerimiz için mümkün olan her türlü imkânın sağlanması,

*Bilimsel düşüncenin üniversite genelinde egemen olması,

*Huzurlu, özgür, sevgi ve saygıya dayalı bir ortamın inşası,

*Doğru bir yönetim anlayışı,

*Pozitif hedefler ve hepsinden önemlisi Elazığ’ın manevi önderlerinin ortaya koymuş olduğu hayatî öneme sahip prensiplerle mümkün olacaktır.

*Bütün bu gayeler ve sorumluluk bilinciyle; tüm çalışanlarımıza kurumsal aidiyet duygusunun kazandırılması, akademik ve idari personelin aşağılanmadan ve ötekileştirilmeden yönetim ve işleyiş sürecine aktif bir şekilde katılımının sağlanması ve bu yolla Üniversitemiz ile Elazığ’ın bir sinerji oluşturulması, vazgeçilmezlerimiz arasındadır.

*Bu hedefe ulaşmada en kısa ve sağlıklı yolun; insanı ve insanlık onurunu esas alan, âdil bir yönetim anlayışıyla huzurlu ve çağdaş bir çalışma ortamı hazırlamak olduğu fikrindeyim.

*Etkin, başarılı, saygın, tesir sahası geniş ve yenilikçi bir üniversite idealimizde;

*Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne saygılı,

*Farklılıkları zenginlik olarak gören, birleştiren,

*Üniversite çalışanlarıyla arasında uçurumlar olmayan ve kolayca ulaşılabilen,

*Konjonktüre göre hareket etmeyen, stratejik gücünün farkında olan,

*Yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle barışık,

*Kurullarını etkin olarak işleten,

*Akılcı, şeffaf ve hesap verebilen,

*Maddi-manevi hak ve hukuka riayet eden,

*Âdil ve liyakati esas alan,

*Oy-kadro pazarlığıyla akademik onur ve insanî değerleri ayaklar altına almayan,

*Özlük haklarına saygılı,

*Yaşananlardan ders alan,

*Kalite standartlarını hedefleyip, uygulayan,

*Zorlaştırmayıp, kolaylaştıran,

*Hızlı ve etkin bir şekilde sorunların üzerine giden,

*Ortak akılla çözüm üreten,

*İnsan odaklı,

*Girişimci ruha sahip,

*Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerine akademik düzeyde rehberlik eden,

*Kamu yararını düşünen, öğrenmeye açık, kendini yenileyen ve geliştiren bir yönetim anlayışıyla hedefe ulaşıp, başarı kazanacağımıza inanıyorum.

*Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bir üniversite oluşturmak ve gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak, en başta belirttiğim tarihî misyonumuz gereği, hem yüce milletimiz; hem de tüm insanlık için en önemli vazifelerimiz arasındadır. Bu çerçevede gerek çalışanlarımız; gerekse öğrencilerimiz düzeyinde, sadece kendi geleceği ve meseleleriyle ilgilenen ve dertlenen bireyler yerine; kendi sıkıntıları yanında çevre sorunları, Türkiye’miz, Türk dünyası, İslam coğrafyası ve dünya genelindeki problemlerle de ilgilenen ve bunların çözümüne katkı sunan bir üniversite yaklaşımını benimsediğimi de belirtmek istiyorum.

Üniversitede Uygulayacağınız Yönetim Anlayışınız Nasıl Olacak?

Sözlerine Yeni Üniversitede;Şehir ve sivil toplum örgütleriyle barışık, katılımcı, şeffaf, kimsenin ötekileştirilmediği, personelin aşağılanmadığı, ayrımcılığın yapılmadığı, liyakat ve hakkaniyetin esas alınacağı ve herkesin istediği zaman üst yönetime ulaşabileceği yeni bir anlayışla hareket edilecektir.Personel Ve Öğrencilerin Fikirlerine Önem Veren Bir Üst Yönetim

Tüm personelimizin üniversitemizle ilgili görüş ve önerilerinin paylaşılacağı ortamlar hazırlanacaktır.

Etkin, başarılı, saygın, tesir sahası geniş ve yenilikçi bir üniversitenin inşasında:

Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğüne saygılı, farklılıkları zenginlik olarak gören, birleştiren, üniversite çalışanlarıyla arasında uçurumlar olmayan ve kolayca ulaşılabilen,konjonktüre göre hareket etmeyen, stratejik gücünün farkında olan, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle barışık, kurullarını etkin olarak işleten, maddi-manevi hak ve hukuka riayet eden, adil ve liyakati esas alan, oy-kadro pazarlığıyla akademik onur ve insanî değerleri ayaklar altına almayan, özlük haklarına saygılı, yaşananlardan ders alan bir yönetim olacağız.

Ayrıca kalite standartlarını hedefleyip, uygulayan, zorlaştırmayıp, kolaylaştıran, hızlı ve etkin bir şekilde sorunların üzerine giden, ortak akılla çözüm üreten, insan odaklı, girişimci ruha sahip, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerine akademik düzeyde rehberlik eden, kamu yararını düşünen, öğrenmeye açık, kendini yenileyen ve geliştiren bir yönetim anlayışını hedefliyorum.Son Sözü Sayın Prof. Dr. Erol Keleş’e Verelim?

Hep birlikte inşa etmeyi hedeflediğimiz  “Etkin, Özgür ve Onurlu Üniversite” yolunda desteklerinizi bekliyor; rektörlük seçiminin Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye’miz ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ederek, sevgi ve saygılar sunuyorum.

Özel Haber: Ulaş Salih Özdemir

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.